– ΟΙΕΛΕ: Τεράστια η αγωνία χιλιάδων ιδιωτικών εκπαιδευτικών μετά την για την ιδιωτική εκπαίδευση. Όχι μόνο για τη διάλυση κάθε ίχνους εργασιακού δικαιώματος των συναδέλφων, αλλά διότι κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα τι γίνεται με την αναγνώριση της προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση.

Τούτο, διότι η ένταξη των εργασιακών μας σχέσεων στις «κοινές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας» (σύμφωνα με το άρθρο 10 του νέου νόμου), ανοίγει τον ασκό του Αιόλου και γεννά γκρίζες ζώνες σε κάθε πτυχή του εργασιακού μας καθεστώτος.

Για να γίνουμε πιο σαφείς, ενώ η έκδοση διοριστηρίου είναι δεδομένη (δεν καταργήθηκε το άρθρο 29 του Ν. 682/77), δεν προβλέπεται στο νέο νόμο η έκδοση διαπιστωτικής πράξης απόλυσης από το Διευθυντή Εκπαίδευσης (πρόκειται για διοικητική πράξη που εκδίδει ο Διευθυντής Εκπαίδευσης μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών απόλυσης ενός ιδιωτικού εκπαιδευτικού).

Η έκδοση της διαπιστωτικής αυτής πράξης έχει πολύ μεγάλη σημασία για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση, διότι αποτελεί τη μία από τις δύο αναγκαίες προϋποθέσεις για ένταξη στον (η άλλη είναι η συνεχής υπηρεσία τουλάχιστον δύο σχολικών ετών στην ιδιωτική εκπαίδευση με πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο ή με αναγωγή αυτού στο υποχρεωτικό).

Για να ξεκαθαριστεί το ζήτημα αυτό, πρέπει να εκδοθεί εφαρμοστική εγκύκλιος που θα αποσαφηνίζει τα (ουκ ολίγα) γκρίζα σημεία του νόμου. Η Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης εξ όσων γνωρίζουμε έχει αποστείλει εδώ και εβδομάδες το κείμενο της εγκυκλίου προς υπογραφήν, αλλά δυστυχώς ακόμη η Υπουργός για άγνωστους λόγους δεν την έχει υπογράψει.