Με απόφασή του ο Υπουργός Παιδείας όρισε τη νέα Διοικούσα στο , με τον Καθηγητή Βασίλη Καρδάση στη θέση του προέδρου.

Ως Αντιπροέδρους της Διοικούσας Επιτροπής ο Κ. Γαβρόγλου όρισε :

α. Την Άννα Ρούσσου,Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

β. Τον Νικόλαο Βαφέα , Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

γ. Την Μαρία Ιωακειμίδη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Τακτικά μέλη:

Αρανίτου Ευαγγελία του Σπυρίδωνος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Χατζηγιάννη Ανδρομάχη του Δημητρίου, Διευθύντρια Ερευνών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών.
Παπαθεοδώρου Γεώργιος του Σωτηρίου, Καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αναπληρωματικά μέλη:

Νουτσόπουλος Θωμάς του Γεωργίου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Διβάρης Γεώργιος του Παναγιώτη, Καθηγητής του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Α.Π.Θ.
Λαπατσιώρας Σπυρίδωνας του Κωνσταντίνου, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Κολοβός Ηλίας του Ανδρέα, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίαςτου Πανεπιστημίου Κρήτης.
Γκιούρας Αθανάσιος του Δημητρίου, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Βέντζας Δημήτριος του Εμμανουήλ, Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Κονδύλη Μαριάννα του Αθανασίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών.

Κοσμήτορες των αυτοδύναμων Σχολών του ΕΑΠ.:

α. Λιοναράκης Αντώνιος του Εμμανουήλ, Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ε.Α.Π., με αναπληρωτή του τον Κόκκο Αλέξιο του Κλέαρχου-Δημήτριου , Αναπληρωτή Κοσμήτορα της Σχολής.

β. Καλαβρουζιώτης Ιωάννης του Κωνσταντίνου, Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ε.Α.Π., με αναπληρωτή του τον Καμέα Αχιλλέα του Δημητρίου Αναπληρωτή Κοσμήτορα της Σχολής.

γ. Μιχιώτης Αθανάσιος του Νικολάου, Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ε.Α.Π., με αναπληρωτή του τον Γιαννιά Δημήτριο του Αποστόλου , Αναπληρωτή Κοσμήτορα της Σχολής.

Εκλεγέντες εκπρόσωποι των υπηρετούντων στο Ε.Α.Π. μελών Δ.Ε.Π.:

1. Δήμητρας Αυγουστίνος του Ιωάννη, με αναπληρωτή του τον Ζερεφό Στυλιανό του Χρήστου .