Η ετήσια έκθεση ΑΣΕΠ για τους πίνακες αναπληρωτών

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔03/07/2018 - 16:50 | Author: Newsroom Ipaidia

Εξεδόθη σε Φ.Ε.Κ. η Ετήσια Έκθεση του για το 2017 και σχετικά με τους πίνακες κατάταξης αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), οι οποίοι καταρτίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας στο ΑΣΕΠ, αναφέρει:

Βασίλης Βούγιας

"Για δεύτερη συνεχή χρονιά, κατά την καλοκαιρινή περίοδο και επί τρεις μήνες (από 12/6/2017 έως 6/9/2017), απασχολήθηκε το σύνολο σχεδόν του δυναμικού του (μέλη Ολομέλειας και Στελέχη της γραμματείας ΑΣΕΠ) σχεδόν αποκλειστικά, με την εξέταση των ενστάσεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Αυτή τη φορά (λόγω του ότι η όλη διαδικασία ξεκίνησε νωρίτερα από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων) η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έγινε πριν από την έναρξη του σχολικού έτους.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της ως άνω διαδικασίας εξετάστηκαν 2.198 ενστάσεις (έναντι 2.949 το 2016) από τις οποίες έγιναν δεκτές το 17,6% αυτών (έναντι 49,2% το 2016).

Σύμφωνα με το άρθρο τρίτο του ν. 4395/2016 «Ρύθμιση θεμάτων Εκπαιδευτικού Προσωπικού» οι πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι πίνακες κατάταξης αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), οι οποίοι καταρτίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας στο .

Επίσης ο έλεγχος των ενστάσεων επί των ανωτέρω πινάκων υπόκειται στην αρμοδιότητα του ΑΣΕΠ.

Απολογισμός

Το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με το ΑΣΕΠ κατήρτισε προσκλήσεις για την κάλυψη κενών θέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς για το σχολικό έτος 2017-2018 (πλην Μουσικών).

Μετά τη δημοσίευση των προσκλήσεων υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις και καταρτίστηκαν οι προσωρινοί πίνακες.

Σε συνέχεια της ανάρτησης των πινάκων αυτών άρχισε η διαδικασία υποβολής ενστάσεων.

Συγκεκριμένα, υποβλήθηκαν στο ΑΣΕΠ 2.198 ενστάσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών (Γενικής Παιδείας 1.041, Μουσικών Γενικής Παιδείας 85, Ειδικής Αγωγής 317, Γυμνασίου Αυλώνα με Λυκειακές Τάξεις 7, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στις Περιφέρειες 683) και 65 ενστάσεις που υποβλήθηκαν σε έντυπη μορφή, εκτός ηλεκτρονικού συστήματος και απερρίφθησαν ως υποβληθείσες με μη προσήκοντα τρόπο.

Η υποβολή των ενστάσεων έγινε από τις 2.6.2017 έως και 20.6.2017, ο έλεγχος των οποίων ξεκίνησε στις 12.6.2017 και ολοκληρώθηκε στις 6.9.2017.

Ελέγχθηκαν 2.198 ενστάσεις από τις οποίες έγιναν δεκτές 388 και απορρίφθηκαν 1.810 και εκδόθηκαν 130 αποφάσεις.

Από τον έλεγχο νομιμότητας των πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών επήλθαν μεταβολές στα στοιχεία 170 αναπληρωτών, σύμφωνα με σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας.

Λόγω του μεγάλου όγκου εργασιών και του επείγοντος χαρακτήρα της διαδικασίας, ενεπλάκησαν όλες οι επιχειρησιακές διευθύνσεις του ΑΣΕΠ υπό τον συντονισμό της Διεύθυνσης Προκηρύξεων και της Γενικής Διεύθυνσης Επιλογής Προσωπικού."

ΔΕΙΤΕ ΤΟ Φ.Ε.Κ. ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α.Σ.Ε.Π. 2017 ΕΔΩ  • ideascentral

    europalso

Enter your email address: