Η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής για το νομοσχέδιο και για την αναγραφή της διαγωγής

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔06/06/2020 - 15:35 | Author: Newsroom Ipaidia

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΑΥΓΗ για το θέμα της αναγραφής της διαγωγής έχει κατατεθεί προσφυγή στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων η οποία αναμένεται να αποφασίσει τις επόμενες μέρες.

Ενστάσεις διατύπωσε η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής αναφορικά με το θέμα της αναγραφής της διαγωγής των μαθητών στα απολυτήρια και τα πιστοποιητικά σπουδών και της εγγραφής αλλοδαπών στα Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών.

Οι ενστάσεις που διατυπώνει η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής αφορούν το περιεχόμενο της ρύθμισης «σε σχέση με τις ρυθμίσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 που αφορούν στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με νόμιμο σκοπό». Πόσο μάλλον όταν η αναγραφή αυτή θα ακολουθεί τους απόφοιτους εις το διηνεκές κάτι που σημαίνει πως μπορούν να οδηγήσουν σε αρνητική αξιολόγησή τους στο μέλλον ή διακριτική μεταχείριση σε διαδικασίες πρόσληψης.

Ειδικότερα, όπως σημειώνει η Επιστημονική Υπηρεσία, γεννάται προβληματισμός ως προς το περιεχόμενο της ρύθμισης για τη διαγωγή, “σε σχέση με τις ρυθμίσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 που αφορούν στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με νόμιμο σκοπό”.

Θα πρέπει να διευκρινισθεί, σημειώνει η Επιστημονική Υπηρεσία, “κατά πόσον σχετίζεται η αναγραφή της διαγωγής των κατόχων των εν λόγω τίτλων με τους σκοπούς έκδοσής τους, οι οποίοι συνίστανται στην απόδειξη της επιτυχούς ολοκλήρωσης ενός σταδίου εκπαίδευσης, καθώς και κατά πόσον η εν λόγω αναγραφή σε δημόσια έγγραφα εξυπηρετεί θεμιτό σκοπό δημόσιου συμφέροντος και τηρεί την αρχή της αναλογικότητας, λαμβανομένου υπόψη ότι η αναγραφόμενη στο απολυτήριο διαγωγή κατά τον χρόνο κτήσης του τίτλου θα αποκαλύπτει στο διηνεκές στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν σε δυσμενή αξιολόγηση, στιγματισμό ή ακόμη και δυσμενή διακριτική μεταχείριση, ιδίως σε διαδικασίες πρόσληψης”.

Πληροφορίες από την ΑΥΓΗ  • ideascentral

    europalso

Enter your email address: