Στόχος η ενίσχυση της συστηματικής φοίτησης των παιδιών στο σχολείο

Υπεγράφη από τον ειδικό γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, Γιώργο Ιωαννίδη, η ένταξη της πράξης «Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» στο ΕΣΠΑ.

Η πράξη θα υλοποιηθεί από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), σε σύμπραξη με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΠΘ), και έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.800.000,00 ευρώ.

Στόχοι της δράσης είναι:

– Η ενίσχυση της πρόσβασης και φοίτησης στην προσχολική αγωγή, καθώς και η ομαλή μετάβασή τους στο δημοτικό.

– Η διευκόλυνση της πρόσβασης και η ενίσχυση της παραμονής και της συστηματικής φοίτησης των παιδιών στο σχολείο, με σκοπό την πρόοδό τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

– Η υποστήριξη νέων Ρομά που έχουν εγκαταλείψει πρόωρα το σχολείο, καθώς και ενήλικων Ρομά, να ολοκληρώσουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

– Η εφαρμογή παρεμβατικών προγραμμάτων πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης σχολικής ψυχολογίας, επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης των στελεχών εκπαίδευσης, οι υποστηρικτικές δράσεις με διαμεσολαβητές, καθώς και η εφαρμογή παρεμβατικών προγραμμάτων σχολικής ψυχολογίας πρωτογενούς πρόληψης σε επίπεδο συστήματος και δευτερογενούς πρόληψης.