Η Εγκύκλιος Μεταθέσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ 2017-2018

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔16/11/2017 - 11:53 | Author: Newsroom Ipaidia

Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2017-2018

 Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται η εγκύκλιος Μεταθέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. έτους 2017-2018.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τα ίδια τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. μέσω Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 16-11-2017 έως 28-11-2017 και ώρα 15:00.

Παρακάτω αναλυτικά η εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας: 

Ενόψει των μεταθέσεων του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (), σας γνωρίζουμε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία διενέργειας των μεταθέσεων αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις:

 του αρθρ.4 του κεφ. Β’ της ενότητας Δ του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ.Α΄),
 ως προς τα κριτήρια των μεταθέσεων:
 του Π.Δ. 56/2001 (ΦΕΚ 47/τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 91/2005 (ΦΕΚ 129/τ.Α΄)
 του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45/τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94/τ.Α΄), όπως αυτό τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 39/1998 (ΦΕΚ 43/τ.Α’ και διορθώθηκε με το ΦΕΚ 262/τ.Α’/1998)
 της παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 1868/1989, της παρ. 3 του άρθρου 47 του Ν. 2304/1995 και της παρ. 1 του άρθρου 94 του Ν. 4055/2012
 της παρ. 7 του άρθ. 10 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ.Α’),
 του άρθρου 72 του ν. 3528/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 του άρθρου 7 των παρ. 1 και 2, των άρθρων 12, 23 και 35 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α’),
 του άρθρου 30 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ. Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 της παρ.2β του άρθρ.39 και της παρ.1 του άρθρ.46 και του άρθρ.52 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α’) όπως συμπληρώθηκε με την παρ.2 του αρθρ.39 του ν.4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ.Α’),
 της παρ.10 του άρθρ.28 του ν. 4186/2013 όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ.2 του αρθρ.11 του ν.4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ.Α’)

1. ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Το Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. είναι αρμόδιο για μεταθέσεις

i) μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού α) από Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. του ίδιου ή άλλου Νομού, β) μεταθέσεις ειδικών κατηγοριών και γ) αμοιβαίες μεταθέσεις και

ii) μελών του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού α) από Σ.Μ.Ε.Α.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. του ίδιου ή άλλου Νομού, β) μεταθέσεις ειδικών κατηγοριών και γ) αμοιβαίες μεταθέσεις.
1.1 Υποβολή
Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 16-11-2017 έως 28-11-2017 και ώρα 15:00 μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr), με τον τρόπο που ορίζεται στην παρ. 2.1.1. του παρόντος κεφαλαίου.
Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.
1.2 Ανάκληση
α) Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μέχρι και δύο (2) ημέρες πριν τη συνεδρίαση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ), οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα ανάκλησης της αίτησης στο ηλεκτρονικό σύστημα.
β) Ανάκληση μετάθεσης δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και επομένως οι αιτήσεις ανάκλησης μετάθεσης δεν γίνονται δεκτές.

 

Η εγκύκλιος μεταθέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε μορφή pdf

  • ideascentral

    europalso

Enter your email address: