Ενημερωτικό συνεδριάσεων του ΠΥΣΔΕ Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Θεσσαλονίκης (9/1 και 16/1/2020)

 

Αγωνιστικές Παρεμβάσεις – Συνεργαζόμενοι

Θέματα συνεδρίασης Πέμπτη 9/1 και Πέμπτη 16/1 – αποφάσεις του ΠΥΣΔΕ

Στις 9-1-2020, ημέρα Πέμπτη και στις 16-1 ημέρα Πέμπτη πραγματοποιήθηκαν συνεδριάσεις του ΠΥΣΔΕ. Συμμετείχαν και στις δύο συνεδριάσεις οι Π. Ματζιάρης (Δ/ντης Εκπ/σης), Μ. Σαρίκα (νέο διορισμένο μέλος), Μ. Μπέλλας (διορισμένο μέλος), ο Χ. Βαϊτσίδης (αιρετός ΔΑΚΕ), Χ. Ζαγανίδης
(αιρετός Παρεμβάσεις). Η Μ. Σαρίκα τοποθετήθηκε από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης ως διορισμένο μέλος με βάση παλιότερες αιτήσεις συναδέλφων και χωρίς να ζητηθούν νέες αιτήσεις, συμμετέχει στα ψηφοδέλτια της ΔΑΚΕ. Αντικατέστησε την Φ. Παπαδοπούλου, διορισμένο μέλος που συμμετέχει στα ψηφοδέλτια των ΣΥΝΕΚ και η οποία παραιτήθηκε χωρίς να αναφέρει τους λόγους της
παραίτησής της. Το ΠΥΣΔΕ απασχόλησαν μια σειρά θέματα. Τα περισσότερα ψηφίστηκαν ομόφωνα, γιατί όπως φαίνεται και από τη θεματολογία και τις αποφάσεις που με συνεκτικό τρόπο καταγράφουμε,
είναι αυτονόητη ή έγκρισή τους από όλα τα μέλη του ΠΥΣΔΕ.

Θα πρέπει να έχει κανείς ισχυρούς λόγους να μην ψηφίσει αναγνώριση της προϋπηρεσίας των αναπληρωτών, ή να αρνηθεί τη
συνάφεια μεταπτυχιακών τίτλων. Διαφωνήσαμε όμως στις διαθέσεις για συμπλήρωση ωρών γιατί αντί να λύνουν προβλήματα συγκαλύπτουν τις ευθύνες της κυβέρνησης για τη μη πρόσληψη αναπληρωτών. Έχουμε θέσει στη Διεύθυνση και το ΠΥΣΔΕ να συζητηθεί ως θέμα η λειτουργία
του ΠΥΣΔΕ.

Για το ΓΕΛ του Άδενδρου και την Θετική Ομάδα Προσανατολισμού έπρεπε να λειτουργεί! Τη Δευτέρα 13/1 έγινε συνάντηση αντιπροσωπείας εκπαιδευτικών από το Γ/Σ και το ΓΕΛΆδενδρου (Διευθυντές, συνάδελφοι), μελών του Δ.Σ. της Α΄ ΕΛΜΕ και των αιρετών με τη
Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης όπου τέθηκε για μία ακόμη φορά το ζήτημα της μη λειτουργίας της Ομάδας Προσανατολισμού θετικής στο ΓΕΛ Άδενδρου. Ζητήθηκε η λειτουργία της Ομάδας γιατί συνεχίζεται η ταλαιπωρία των μαθητών που μετακινούνται σε διπλανό σχολείο, χάνοντας πολύτιμο χρόνο. Η αντιπροσωπεία επισήμανε τις ευθύνες της κυβέρνησης, αλλά και της Διεύθυνσης που ενώ την
προηγούμενη φορά έδινε συγκεκριμένο το κενό και του Άδενδρου, την τελευταία φορά αυθαίρετα και χωρίς αντικειμενική αιτιολόγηση, όπως προκύπτει από την επιχειρηματολογία του Διευθυντή το αφαίρεσε και δεν το έστειλε στο υπουργείο. Φυσικά με τις ελάχιστες προσλήψεις αναπληρωτών που έκανε το υπουργείου στις 13-1 και ήταν μόνο για συγκεκριμένα σχολεία, το σχολείο δεν καλύφτηκε.

 

Επισημαίνουμε τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης για άνιση αντιμετώπιση μεταξύ των σχολείων, αφού με ίδιο αριθμό μαθητών σε άλλα σχολεία έδωσε έγκριση. Ευθύνες έχει όμως και ο Διευθυντής, αφού το Άδενδρο κόπηκε στην αρχή (Σεπτέμβριος) από τον ίδιο, μετακίνησε εκπαιδευτικό ΠΕ04.01 από το σχολείο, στη συνέχεια δεν το συμπεριέλαβε στα σχολεία που συνεχίζουν να λειτουργούν Ομάδες
Προσανατολισμού χωρίς έγκριση, παρά την υπόσχεση που έδωσε σε αντίστοιχη αντιπροσωπεία που έκανε παράσταση διαμαρτυρίας (Νοέμβριος) και τώρα αφαίρεσε το σχολείο από τις προτάσεις πουκατέθεσε. Ευθύνες υπάρχουν και στον Περιφερειακό Διευθυντή ο οποίος μετά από τις μαζικές
κινητοποιήσεις των γονιών, των μαθητών και των εκπαιδευτικών που οργανώθηκαν από κοινού με τις ΕΛΜΕ έδωσε υπόσχεση ότι θα συμβάλλει για τη λειτουργία του. Το Άδενδρο είναι μεταξύ των λίγων σχολείων στο οποίο δε δόθηκε ούτε επίσημη, ούτε άτυπη έγκριση. Διευθυντής Εκπαίδευσης και Διευθυντής Περιφέρειας οφείλουν να συμπεριλάβουν το Άδενδρο ως συγκεκριμένο σχολείο για την πρόσληψη αναπληρωτή και να κάνουν όλες τις ενέργειες που τους αναλογούν για αυτό. Μια τέτοια στάση την οφείλουν απέναντι στους μαθητές και τις οικογένειές τους, αλλά και προς τους
εκπαιδευτικούς του σχολείου που μπήκε στην επικίνδυνη κόκκινη ζώνη των συγχωνεύσεων και του κλεισίματος σχολείων.
Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ Πέμπτη 9/1

Θέμα 1 ο : Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή: Εγκρίθηκε σε
συναδέλφους (δύο σ/φους ΠΕ86, σ/σα ΠΕ85, σ/σα αναπληρώτρια ΕΑΕ ΠΕ02, σ/σα αναπληρώτρια
ΕΑΕ ΠΕ04.04) η χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου. (ομόφωνα η απόφαση)
Θέμα 2 ο : Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών/διδακτορικών τίτλων σπουδών: Εγκρίθηκε για
είκοσι συναδέλφους αναπληρωτές Ενισχυτικής Διδασκαλίας (8 ειδικότητας ΠΕ02, 7 ειδικότητας
ΠΕ03, 2 ειδικότητας ΠΕ04.01, 6 ειδικότητας ΠΕ06) η συνάφεια των τίτλων σπουδών μεταπτυχιακών
σπουδών για μισθολογική εξέλιξη. (ομόφωνα η απόφαση)
Θέμα 3 ο : Αναγνώριση προϋπηρεσίας για βαθμολογική εξέλιξη εκπαιδευτικών: Εγκρίθηκε για μία
συναδέλφισσα ΠΕ02 αναγνώριση προϋπηρεσίας για βαθμολογική εξέλιξη. (ομόφωνα η απόφαση)
Θέμα 4 ο : Διαθέσεις εκπαιδευτικών στα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) : Εγκρίθηκε για δύο
συναδέλφους, ειδικοτήτων ΠΕ80 και ΠΕ87.03, η μερική διάθεσή τους από το 2 ο ΕΠΑΛ
Σταυρούπολης στο αντίστοιχο Ε.Κ. (ομόφωνα η απόφαση)
Θέμα 5 ο : Τοποθέτηση μεταταγμένων εκπαιδευτικών : Συνάδελφος, ειδικότητας ΠΕ03 που
μετατάχθηκε από ειδικότητα ΠΕ86 τοποθετήθηκε στο ΓΕΛ Σοχού και με διάθεση για συμπλήρωση
ωραρίου στο 1 Γ/Σ Αγίου Αθανασίου. Δύο συναδέλφισσες μετατάχθηκαν από ειδικότητες ΔΕ01.17
σε ΤΕ01.19 παραμένοντας στα ίδια σχολεία που υπηρετούσαν. (ομόφωνα η απόφαση)
Θέμα 6 ο :Έγκριση ανάθεσης υπερωριών : Εγκρίθηκε η υπερωριακή απασχόληση για 1 ώρα δύο
συναδέλφων αναπληρωτών ειδικοτήτων ΠΕ04.04 και ΠΕ06 (4-1). Δεν εγκρίναμε τις συγκεκριμένες
υπερωρίες γιατί το ΠΥΣΔΕ γενικευμένα εγκρίνει όλες τις υπερωρίες και λειτουργούν πλέον ως
τρόπος κάλυψης των κενών, αντί της πρόσληψης αναπληρωτών. Ακόμη γιατί έχουμε επισημάνει τις
αδικίες που υφίστανται οι αναπληρωτές από το ΠΥΣΔΕ και τη Διεύθυνση που προσδιορίζει τα κενά
πριν την τοποθέτησή τους με το σύνολο των ωρών (23), με συνέπεια μετά να τους αναγκάζουν να
πάρουν υπερωρίες τις ώρες που περισσεύουν μετά την έγκριση του μειωμένου ωραρίου που τους
αντιστοιχεί λόγω προϋπηρεσίας πολλών χρόνων.
Θέμα 7 ο : Διαθέσεις, τροποποιήσεις και ανακλήσεις συμπλήρωσης ωραρίου:
 Διάθεση συναδέλφου ΠΕ03 από μετάταξη που τοποθετήθηκε στο ΓΕΛ Σοχού για 4 ώρες στο 1 ο Γ/Σ
Αγίου Αθανασίου (ομόφωνα η απόφαση). Εγκρίναμε την μετακίνησή του σε άλλη ομάδα σχολείων
γιατί στο ΓΕΛ Σοχού έχει λίγες ώρες.
 Διάθεση συναδέλφου ΠΕ04.01 από Γ/Σ Σοχού για 10 ώρες στο ΕΠΑΛ Λαγκαδά. (ομόφωνα η
απόφαση).
Θέμα 8ο: Εξέταση αιτήσεων-ενστάσεων εκπαιδευτικών: Εξετάστηκε αίτηση συναδέλφου ΠΕ01 για
να μετακινηθεί στο Εκκλησιαστικό Σχολείο για διδασκαλία του μαθήματος εικονογραφίας. Η αίτηση
του ομόφωνα δεν έγινε αποδεκτή γιατί δεν υπάρχει τρόπος κάλυψης των ωρών του συναδέλφου.
Προτείναμε να ζητήσουμε αναπληρωτή και μετά να προκηρυχτεί η θέση και να κοινοποιηθεί σε όλα
τα σχολεία για να καλυφθεί μετά από αιτήσεις των ενδιαφερόμενων συναδέλφων. Η πρόταση δεν
έγινε αποδεκτή.