α αποτελέσματα των εξετάσεων Cambridge English Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2013 που διοργανώθηκαν από την Ελληνοαμερικανική Ένωση θα είναι διαθέσιμα ως ακολούθως: Για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών μέσω της ιστοσελίδας του Cambridge EnglishΓια όλους τους υποψήφιους μέσω του Cambridge English Results Service for Candidates Σημαντικές πληροφορίες: Η διάθεση των αποτελεσμάτων από το Cambridge English θα ξεκινήσει ως ακολούθως:KET for Schools: 20 Δεκεμβρίου 2013 –13 Ιανουαρίου 2014PET for Schools: 20 Δεκεμβρίου 2013 – 13 Ιανουαρίου 2014FCE for Schools: 6 Ιανουαρίου 2014 – 20 Ιανουαρίου 2014CAE: 9 Ιανουαρίου 2014 – 23 Ιανουαρίου 2014CPE: 6 Ιανουαρίου 2014 – 20 Ιανουαρίου 2014ILEC: 15 Ιανουαρίου 2014