Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για την κατανομή των 50 ωρών  στα Γυμνάσια. Δείτε παρακάτω πώς θα καλυφθούν ώρες.

Τι αναφέρει το φεκ

Οι κατά προσέγγιση 50 ώρες Φυσικής Αγωγής ετησίως, κατανέμονται σε 2 τετράμηνα διδασκαλίας με βάση το ΦΕΚ Β ́ 2265/12-06-2020 και προτείνεται, από το υπουργείο Παιδείας, να καλυφθούν ως εξής:

Α ́ Γυμνασίου

Εισαγωγικά μαθήματα (2 ώρες)

Ποδόσφαιρο (7 ώρες)

Πετοσφαίριση (7 ώρες)

Κλασσικός αθλητισμός (άλματα, δρόμοι, ρίψεις) (7 ώρες)

Ενόργανη-Ρυθμική Γυμναστική (5 ώρες)

Παραδοσιακοί χοροί (6 ώρες)

Καλαθοσφαίριση (7 ώρες)

Φυσική κατάσταση-Καταγραφή δεικτών ΦΚ (5 ώρες)

Ενδοσχολικές διοργανώσεις προσαρμοσμένων αθλοπαιδιών (4 ώρες)

Β ́ Γυμνασίου

Καλαθοσφαίριση (5 ώρες)

Πετοσφαίριση (5 ώρες)

Παραδοσιακοί χοροί (6 ώρες)

Ποδόσφαιρο (6 ώρες)

Κλασσικός αθλητισμός (άλματα, δρόμοι, ρίψεις)-Φυσική κατάσταση (10 ώρες)

Χειροσφαίριση (5 ώρες)

Ενόργανη Γυμναστική (5 ώρες)

Ενδοσχολικές διοργανώσεις προσαρμοσμένων αθλοπαιδιών (4 ώρες)

Σχέδιο εργασίας*: Γνωριμία με μη διαδεδομένα αθλήματα, παραολυμπιακά αγωνίσματα, αθλήματα υγρού στίβου (έως 4 ώρες)

*Ενδεικτικά θέματα

Γ ́ Γυμνασίου

Πετοσφαίριση (6 ώρες)

Κλασικός αθλητισμός (άλματα, δρόμοι, ρίψεις) – Φυσική κατάσταση -Καταγραφή δεικτών ΦΚ (10 ώρες)

Παραδοσιακοί χοροί (5 ώρες)

Χειροσφαίριση (6 ώρες)

Ποδόσφαιρο (5 ώρες)

Γυμναστική (4 ώρες)

Καλαθοσφαίριση (6 ώρες)

Σχέδιο εργασίας *: Γνωριμία με μη διαδεδομένα αθλήματα, παραολυμπιακά αγωνίσματα, αθλήματα υγρού στίβου (έως 4 ώρες)

Ενδοσχολικές διοργανώσεις προσαρμοσμένων αθλοπαιδιών (4 ώρες) *Ενδεικτικά θέματα