Το Γυμνάσιο-ΛΤ Γενναδίου Ρόδου συμμετέχει ως εταίρος στο σχέδιο + με κωδικό 2019-1-ΝΟ01-ΚΑ229-060143_2 και τίτλο Social inclusion through education in the age of migration.

Το θέμα του εν λόγω σχεδίου ήταν η καλλιέργεια της συμπερίληψης των μαθητών μεταναστευτικής βιογραφίας στο πλαίσιο του γενικού σχολείου.

Το Γυμνάσιο Γενναδίου εκπροσωπήθηκε από τους εκπαιδευτικούς του  σχολείου κ. Λουκάκη Μαριάνθη και κ. Μάντζαρη Παναγιώτη και η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο σχολείο IES EL Sobradillo της πόλης Santa Cruz de Tenerife  στο νησί της Τενερίφης στα Κανάρια Νησιά από τις 25 έως τις 29 Απριλίου 2022

Καθημερινά παρακολουθούσαμε τη διδασκαλία διάφορων μαθημάτων, τα υλικά και τα μέσα που χρησιμοποιούσαν και ενημερωθήκαμε για τις υπηρεσίες κοινωνικής και ψυχοσυναισθηματικής υποστήριξης που παρέχονται στο σχολείο σε σχέση με τα παιδιά με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Ακόμη, πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια για την ανταλλαγή απόψεων και πρακτικών ως προς τα σχετικά ζητήματα που αναφύονται στα σχολεία. Κάθε εταίρος παρουσίασε το πλαίσιο ένταξης των μαθητών μεταναστευτικής βιογραφίας της χώρας του και ακολούθησε σύγκριση μεταξύ των σχετικών πλαισίων και αντίστοιχη ανατροφοδότηση. Η συγκεκριμένη επίσκεψη μας δημιούργησε τις καλύτερες εντυπώσεις σε όλα τα επίπεδα και οι γνώσεις και εμπειρίες που αποκτήθηκαν θα συμβάλουν, αναμφίβολα, στην ενίσχυση των δικών μας πρακτικών ως προς την ένταξη του συγκεκριμένου μαθητικού πληθυσμού.

Καθημερινά παρακολουθούσαμε τη διδασκαλία διάφορων μαθημάτων, τα υλικά και τα μέσα που χρησιμοποιούσαν και ενημερωθήκαμε για τις υπηρεσίες κοινωνικής και ψυχοσυναισθηματικής υποστήριξης που παρέχονται στο σχολείο σε σχέση με τα παιδιά με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Ακόμη, πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια για την ανταλλαγή απόψεων και πρακτικών ως προς τα σχετικά ζητήματα που αναφύονται στα σχολεία. Κάθε εταίρος παρουσίασε το πλαίσιο ένταξης των μαθητών μεταναστευτικής βιογραφίας της χώρας του και ακολούθησε σύγκριση μεταξύ των σχετικών πλαισίων και αντίστοιχη ανατροφοδότηση. Η συγκεκριμένη επίσκεψη μας δημιούργησε τις καλύτερες εντυπώσεις σε όλα τα επίπεδα και οι γνώσεις και εμπειρίες που αποκτήθηκαν θα συμβάλουν, αναμφίβολα, στην ενίσχυση των δικών μας πρακτικών ως προς την ένταξη του συγκεκριμένου μαθητικού πληθυσμού.

Από το Γυμνάσιο-ΛΤ Γενναδίου και τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο σχέδιο του ERASMUS+ “Social inclusion through education in the age of migration”.

 

Ο Διευθυντής

κ. Καβάλλας Δημήτριος