Το Γυμνάσιο-ΛΤ Γενναδίου Ρόδου συμμετέχει ως εταίρος στο σχέδιο + με κωδικό 2019-1-ΝΟ01-ΚΑ229-060143_2 και τίτλο Social inclusion through education in the age of migration.

Στόχος του εν λόγω σχεδίου είναι η προώθηση της συμπερίληψης των μαθητών/τριών μεταναστευτικής βιογραφίας. Το Γυμνάσιο Γενναδίου εκπροσωπήθηκε από την υποδιευθύντρια κ. Βισσαρίου Αικατερίνη και τους εκπαιδευτικούς κ. Αλεβίζο Χρυσοβαλάντη και κ. Παπαγεωργάκη Σπυρίδωνα. Η συνάντηση των εταίρων υλοποιήθηκε στο Μπέργκεν της Νορβηγίας από τις 28/03/2022 έως τις 01/04/2022. Εκτός από τους Νορβηγούς εταίρους που ήταν και οι διοργανωτές της συγκεκριμένης κινητικότητας, συμμετείχαν εκπρόσωποι από Ισπανία, Πορτογαλία και το Γυμνάσιο-ΛΤ Γενναδίου από την Ελλάδα.

Επιδίωξη του προγράμματος είναι η διασφάλιση του δικαιώματος των μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο για ισότιμη συμμετοχή και παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση. Το σχολείο που μας φιλοξένησε ήταν το «Fyllingsdalen vgs. Vestland fylkeskommune». Καθημερινά παρακολουθούσαμε τη διδασκαλία διάφορων μαθημάτων, τα υλικά και τα μέσα που χρησιμοποιούσαν και ενημερωθήκαμε για τις υπηρεσίες κοινωνικής και ψυχοσυναισθηματικής υποστήριξης που παρέχει το Νορβηγικό κράτος στα σχολεία, όπως, για παράδειγμα, ο θεσμός του «minority advisor». Ακόμη, πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια για την ανταλλαγή απόψεων και πρακτικών ως προς τα ζητήματα που αναφύονται σε πολυπολιτισμικά σχολεία. Κάθε εταίρος παρουσίασε το πλαίσιο ένταξης των μαθητών με διαφορετική πολιτισμική προέλευση της χώρας του και ακολούθησε σύγκριση μεταξύ των σχετικών πλαισίων και αντίστοιχη ανατροφοδότηση.

Πέρα από το πλαίσιο του , η επίσκεψη αυτή στάθηκε αφορμή για την υλοποίηση ποικίλων επισκέψεων (π.χ., Troldhaugen, Rosendal, φιόρδ), ώστε να γνωρίσουμε τον τρόπο ζωής, την ιστορία και τις παραδόσεις του νορβηγικού λαού. Την τελευταία μέρα έγινε προγραμματισμός των επόμενων μετακινήσεων και δράσεων των εταίρων του εν λόγω προγράμματος. Η συγκεκριμένη επίσκεψη μας δημιούργησε τις καλύτερες εντυπώσεις σε όλα τα επίπεδα και οι γνώσεις και εμπειρίες που αποκτήθηκαν θα συμβάλουν, αναμφίβολα, στην ενίσχυση των δικών μας πρακτικών ως προς τη συμπερίληψη παιδιών μεταναστευτικής βιογραφίας.

Από το Γυμνάσιο-ΛΤ Γενναδίου και τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο ERASMUS+ “Social inclusion through education in the age of migration”.

Ο Διευθυντής

Καβάλλας Δημήτριος