Το ημερήσιο Γυμνάσιο-ΛΤ Γενναδίου επισκέφθηκε ως εταίρος του προγράμματος ΚΑ229 + «Better European Education System» (for a better European Inclusion) με κωδικό 2019-1-IT02-KA229-062745_4, στην Santa Cruz της Τενερίφης το Επαγγελματικό Σχολείο IES EL Sobradillo.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε από 09/05/2022 έως 13/05/2022. Συμμετείχαν επτά μαθητές του Γυμνασίου-Λ.Τ. και, συγκεκριμένα, η Ζαιμάι Μελίνα, η Ζαμάγια Άννα, ο Λαπούσι Σπύρος, η Μπυλυκμπάσι Άντα, η Ταφάνι Ολτιάνα, η Τρέπτε Μέιζι Σπάρκλ και ο Χατζηκώστας Χρήστος καθώς και τρεις εκπαιδευτικοί μέλη της παιδαγωγικής ομάδας του προγράμματος, η υποδιευθύντρια κυρία Βισσαρίου Αικατερίνη ως αρχηγός της αποστολής, η κυρία Γιαννούση Ηλιάνα και η κυρία Γκολομάζου Χριστίνα, ως συνοδοί των μαθητών.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αυτής, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί των συμμετεχόντων σχολείων έλαβαν μέρος σε ποικίλες δραστηριότητες  με στόχο την ανάδειξη των δεξιοτήτων και τον εμπλουτισμό των γνώσεων των μαθητών. Επίσης, υλοποιήθηκαν επισκέψεις σε πολλά ενδιαφέροντα αξιοθέατα του νησιού, ώστε να έρθουν σε επαφή με την τοπική ιστορία και κουλτούρα, αλλά και να γευθούν την τοπική κουζίνα. Αξιοσημείωτη ήταν η επίσκεψη στην πόλη La Laguna, στο ηφαίστειο Teide και  στο πάρκο Αnaga. Οι μαθητές φιλοξενήθηκαν σε οικογένειες ντόπιων κατοίκων, προκειμένου να έρθουν σε επαφή με τον τρόπο ζωής τους, να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες των εν λόγω οικογενειών και να γνωρίσουν την ευρύτερη περιοχή του νησιού.

Η επίσκεψη είχε πολλαπλά διδακτικά, κοινωνικά και ατομικά οφέλη και αποκτήθηκαν πολύτιμες εμπειρίες. Αδιαμφισβήτητο είναι ότι τέτοιες δραστηριότητες  συντελούν στη δημιουργία ισχυρών δεσμών φιλίας ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους.

Από τους μαθητές, τις μαθήτριες και τους εκπαιδευτικούς του Γυμνασίου-ΛΤ Γενναδίου Ρόδου που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ «Better European Education System» (for a better European Inclusion)

Ο Διευθυντής

Καβάλλας Δημήτριος