Ο πρόεδρος της κοινότητας και ο διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος συζήτησαν με τον διευθυντή του σχολείου κύριο Καβάλλα Δημήτρη και τους Ιταλούς εκπαιδευτικούς για προοπτικές συνεργασίας μεταξύ όλων των φορέων σε προγράμματα

Μαθητές και εκπαιδευτικοί του Γυμνασίου Γενναδίου παρουσίασαν το σχολείο, τις εμπειρίες τους από το Erasmus και τη συνεργασία με Ευρωπαϊκά σχολεία και τις πρωτοβουλίες του σχολείου. Παρουσιάστηκε επίσης η αίθουσα Erasmus του σχολείου που ακολουθεί το πρότυπο του «Εργαστηρίου της τάξης του μέλλοντος» (Future Classroom Lab) και συνδυάζει ένα διαφορετικό μαθησιακό περιβάλλον με νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Το «Εργαστήριο της τάξης του μέλλοντος» αξιοποιεί την ψηφιακή μάθηση και παρέχει ένα ευέλικτο και δημιουργικό περιβάλλον.

Οι εκπαιδευτικοί από την Ιταλία έγιναν δεκτοί από το Αστυνομικό Τμήμα Νότιας Ρόδου όπου τους υποδέχτηκε ο διοικητής κύριος Βαρδάτσικος Χρήστος μαζί με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας κύριο Σταύρο Ακκούρη. Οι εκπαιδευτικοί ξεναγήθηκαν στον χώρο και έγινε αναφορά στην ιταλική παρουσία στο χωριό και στο κτίριο της Αστυνομίας που κατασκευάστηκε από Ιταλούς.

Ο πρόεδρος της κοινότητας και ο διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος συζήτησαν με τον διευθυντή του σχολείου κύριο Καβάλλα Δημήτρη και τους Ιταλούς εκπαιδευτικούς για προοπτικές συνεργασίας μεταξύ όλων των φορέων σε προγράμματα Erasmus.