«Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Επιστήμη των Μηχανικών, Τέχνη και Μαθηματικά σε συνδυασμό με τη Ρομποτική» Μια νέα μαθησιακή προσέγγιση

Το Γυμνάσιο Γενναδίου Ρόδου συμμετέχει και φέτος σε ένα πρόγραμμα , παρά τις αντίξοες συνθήκες της πανδημίας.

Έχει τίτλο STEAM & Robotic: a new learning approach. Συντονίζει η Ιταλία και συμμετέχουν η Κροατία, η Λιθουανία, η Βουλγαρία και η Ελλάδα. Το πρόγραμμα αυτό, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2020 και λήγει τον Σεπτέμβριο του 2022. Ξεκινήσαμε δυναμικά τις εργασίες, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ήδη πραγματοποιήθηκαν τηλεδιασκέψεις μεταξύ των εταίρων καθηγητών και μαθητών. Πραγματοποιήθηκε διαγωνισμός του επίσημου λογοτύπου του προγράμματος και η ελληνική ομάδα βγήκε νικήτρια!

Ετοιμάζεται το έδαφος για μια διεθνή διαδικτυακή συνάντηση την άνοιξη του 2021 με πληθώρα δημιουργικών εργασιών, αλλά και όποτε το επιτρέψουν οι ιδιαίτερες συνθήκες λόγω COVID-19, θα ξεκινήσουν τα ταξίδια των εκπαιδευτικών και των μαθητών του προγράμματος.

Λίγα λόγια για τους στόχους του προγράμματος:

Το έργο στοχεύει να αναπτύξει στους μαθητές τις “δεξιότητες STEAM” (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνη και Μαθηματικά), οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν βασικές δεξιότητες και αποτελούν το κύριο επίκεντρο του έργου μας. Συγκεκριμένα, το έργο μας προωθεί μία διεπιστημονική προσέγγιση, που περιλαμβάνει διαφορετικούς κλάδους (Φυσική, Επιστήμη Υπολογιστών, Μαθηματικά, Επιστήμη) χρησιμοποιώντας τη Ρομποτική ως όχημα για να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν τις τυπικές γνωστικές δεξιότητες της υπολογιστικής σκέψης, να μάθουν πώς να σχεδιάζουν και να βελτιώσουν τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, προωθώντας τη μάθηση με βάση πραγματικά προβλήματα και καινοτόμες προσεγγίσεις στα πλαίσια διδασκαλίας υψηλής τεχνολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση σε φυσικά περιβάλλοντα υψηλής τεχνολογίας.

Η αξιοποίηση των λύσεων ρομποτικής και των δραστηριοτήτων τους ειδικά σχεδιασμένων για την ανάπτυξη δημιουργικής σκέψης και εκμάθησης μαθηματικών με απτό τρόπο θα διευκολύνει την κατανόηση πολλών εννοιών.

Για παραπάνω πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την σελίδα Facebook του προγράμματος: