Γιατί γίνεται ευκολότερη η προαγωγή στο Λύκειο απ’ ότι στο Γυμνάσιο

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔15/04/2015 - 20:57 | Author: Newsroom Ipaidia

Πιο εύκολη γίνεται η προαγωγή στο Λύκειο απ’ ότι στο Γυμνάσιο με την προωθούμενη ρύθμιση του Υπουργείου Παιδείας που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο του υφυπουργού Αθλητισμού Σταύρου Κοντονή.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 13 αναφέρεται «Για την προαγωγή των μαθητών στην Α΄ τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Α΄ και Β΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων συμπεριλαμβανομένου και του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας όπου αυτό διδάσκεται». Το ίδιο ισχύει και για τη Β Λυκείου.

Εύκολη είναι η προαγωγή και για τους μαθητές των ΕΠΑΛ αφού προβλέπεται ότι για την προαγωγή των μαθητών απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων συμπεριλαμβανομένων και των μαθημάτων της Ερευνητικής Εργασίας και του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Περιβάλλον Εργασία – Ασφάλεια και Υγιεινή, όπου αυτά διδάσκονται.»

Ένας μαθητής, λοιπόν, της Α Λυκείου (ΓΕΛ) με βαθμούς αρκετά κάτω από τη βάση σε μαθήματα όπως τα η φυσικά, τα μαθηματικά μπορεί να προαχθεί αν έχει καλούς βαθμούς σε άλλα μαθήματα. Στο πιο κάτω παράδειγμα με εννιά μαθήματα εκ των δεκατεσσάρων με βαθμούς κάτω από τη βάση ο μαθητής προάγεται αφού έχει μέσο όρο 9.5.

ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ
1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 16
2. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 7
3. ΑΡΧ.ΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑ 5
4. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 5
5. Ν.ΓΛΩΣΣΑ 5
6. ΙΣΤΟΡΙΑ 10
7. ΑΛΓΕΒΡΑ 7
8. ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 7
9. ΦΥΣΙΚΗ 6
10. ΧΗΜΕΙΑ 6
11. ΒΙΟΛΟΓΙΑ 5
12. ΑΓΓΛΙΚΑ 18
13. ΕΠΙΛΟΓΗΣ 18
14. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 18
ΣΥΝΟΛΟ 133
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 9.5

Στο Γυμνάσιο ένας µαθητής προάγεται ή απολύεται σε καθεµία από τις εξής περιπτώσεις:

Παίρνει σε κάθε µάθηµα τελικό ετήσιο βαθµό 10 ή µεγαλύτερο

Αποτυγχάνει να πάρει 10 σε 1-4 µαθήµατα της B οµάδας, αλλά έχει µέσο όρο των τελικών ετήσιων βαθµών όλων των µαθηµάτων, πλήρες 10. (συνυπολογίζονται τα µαθήµατα και των δύο οµάδων)

Αποτυγχάνει να πάρει τελικό βαθµό 10 σε 1-4 µαθήµατα της A οµάδας, αλλά έχει µέσο όρο στο σύνολο των µαθηµάτων της A οµάδας τουλάχιστον 13 (πλήρες 12,5).

Σε περίπτωση που έχει επισήµως αναγνωριστεί ότι ο συγκεκριµένος µαθητής έχει ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τότε αρκεί ο µέσος όρος του να είναι πλήρες 12.

Αποτυγχάνει να πάρει τελικό βαθµό 10 σε 1-4 µαθήµατα ανεξάρτητα από την οµάδα στην οποία ανήκουν αυτά, αλλά ικανοποιούνται οι δύο συνθήκες που τέθηκαν προηγουµένως.

Ο τελικός βαθµός προαγωγής του µαθητή προκύπτει ως µέσος όρος όλων των µαθηµάτων και των δύο οµάδων.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ Α
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ Β
α) Η Αρχαία Ελληνική Γραμματεία,
α) ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός
β) Η Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
β) η Φυσική Αγωγή
γ) τα Μαθηματικά
γ) η Μουσική
δ) τα Θρησκευτικά
δ) τα Καλλιτεχνικά
ε) η Ιστορία
ε) τα μαθήματα Τεχνολογίας
στ) τα Στοιχεία Δημοκρατικού Πολιτεύματος
στ) η Οικιακή Οικονομία
ζ) η Φυσική
η) η Χημεία
θ) η Γεωγραφία - Γεωλογία
ι) η Ανθρωπολογία – Υγιεινή
ια) η Βιολογία
ιβ) η Ξένη γλώσσα
ιγ) «το μάθημα της Πληροφορικής»
ΠΔ 465/81
 Καλόγηρος Βασίλειος news.gr
Loading...


  • europalso   ideascentral