Αξιολόγηση δεν σημαίνει απόλυση για τους εκπαιδευτικούς, επέμεινε από το βήμα της Βουλής η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΑΔΙΠΠΔ).

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Παιδείας, κ. Παπαθεοδώρου, είπε ότι μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για την Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, θα προωθηθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας προς επεξεργασία το Προεδρικό Διάταγμα για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, δεν προβλέπεται αξιολόγηση για τους αναπληρωτές ή για εκπαιδευτικούς με άλλη σχέση εργασίας, οι οποίοι δεν έχουν μονιμότητα στο Δημόσιο

Σχετικά με τους φόβους των εκπαιδευτικών για απολύσεις ο ίδιος δήλωσε: «Όταν υπάρχει αρνητική κρίση επί του εκπαιδευτικού έργου, δεν προβλέπουν απόλυση για τον εκπαιδευτικό και είναι ειδικές οι συγκεκριμένες διατάξεις σε σχέση με τις γενικές».

Μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Παιδείας είπε στη Βουλή: «Κατά τη δική μας θεώρηση, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και του εκπαιδευτικού είναι ένα από τα κυρίαρχα ζητήματα σήμερα τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Κατά την άποψή μας, η διαμόρφωση του περιεχομένου της εξαρτάται από το μοντέλο που υιοθετείται κάθε φορά, καθώς και από τις στοχεύσεις που έχει η συγκεκριμένη διαδικασία.

Ποιότητα εκπαίδευσης
Υπογραμμίζω εξαρχής ότι η αξιολόγηση και η διασφάλιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, την οποία εισηγούμαστε με το παρόν σχέδιο νόμου, είναι μια πεποίθηση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας που σηματοδοτεί μια γενικότερη αντίληψη και φιλοσοφία, η οποία έχει ως κεντρικό άξονα τη διαμόρφωση ενός δίκαιου, αξιοκρατικού και ασφαλούς συστήματος κατοχύρωσης της ποιότητας τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Ο υφυπουργός Παιδείας Θ. Παπαθεοδώρου τόνισε ότι η αξιολόγηση θα αναβαθμίσει την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου

Υπάρχει πράγματι προβληματισμός στους κόλπους της εκπαιδευτικής κοινότητας, ο οποίος έως έναν βαθμό είναι λογικός, αν θεωρήσουμε ότι μέχρι σήμερα υπήρχε απουσία οποιουδήποτε αξιολογικού συστήματος.

Όμως, από την άλλη πλευρά, θεωρώ ότι η κουλτούρα της αξιολόγησης δεν μπορεί να αναπτυχθεί από τη μία στιγμή στην άλλη.

Από εκεί και πέρα, οφείλουμε να καταδείξουμε με συνομιλητή την εκπαιδευτική κοινότητα -και αυτό κάνουμε- την αναγκαιότητα θεσμοθέτησης της διαδικασίας αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου.

Κυρίως, όμως, οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε τους στόχους που θέτουμε με την αξιολόγηση, τις λειτουργίες και τις βελτιωτικές προοπτικές που αυτή θα επιφέρει στην ποιότητα της συνολικής διαδικασίας. Ξεκινάμε με την αρχή της διασφάλισης της ποιότητας στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τονίζοντας ότι αυτή η Αρχή διέπεται από μία ανεξαρτησία της λειτουργίας της. Μπορείτε να αμφισβητήσετε τις προθέσεις του υπουργείου. Όμως, νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε σε ορισμένα πράγματα, όταν αυτά προέρχονται από το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής, του οποίου την ανεξαρτησία δεν νομίζω ότι αμφισβητεί κανείς.

Εισηγητική έκθεση
Στην εισηγητική έκθεση, λοιπόν, του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής επισημαίνεται ότι εφόσον η ανωτέρω Αρχή, δηλαδή η ΑΔΙΠΠΔΕ, δεν υπάγεται στο καθεστώς των πέντε συνταγματικώς καθορισμένων ανεξάρτητων Αρχών, δεν δημιουργεί πρόβλημα ο διορισμός του προέδρου της Αρχής από τον υπουργό, κατόπιν γνώμης της αρμόδιας κατά τον Κανονισμό της Βουλής Επιτροπής.

Επομένως, γίνονται αποδεκτές και η δομή, αλλά και η λειτουργία της Αρχής, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στη συγκεκριμένη Αρχή και στα μέλη της να έχουν και προσωπική, αλλά και λειτουργική ανεξαρτησία.

Μπορεί να υπάρχει καχυποψία για την ανεξαρτησία αυτής της Αρχής, αλλά αυτή η Αρχή δημιουργείται, έτσι ώστε να εξασφαλιστούν τα εχέγγυα αξιολόγησης τόσο σε πρωτοβάθμιο, όσο και σε δευτεροβάθμιο επίπεδο.

Και όταν λέω σε «πρωτοβάθμια επίπεδο», εννοώ εσωτερικά στην Αρχή, αλλά και η Αρχή να διαδραματίσει τον ρόλο μιας ανεξάρτητης Αρχής για να εκδικάσει τις ενστάσεις. Και βεβαίως, αυτό που έχει σημασία είναι να μπορέσει ο εκπαιδευτικός, ο οποίος θα συμμετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης, να έχει εμπιστοσύνη ότι το σύστημα αξιολόγησης έχει δικαϊικές εγγυήσεις, δηλαδή παρέχει ασφάλεια δικαίου».

Τέλος, ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι η αξιολόγηση αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι είναι μόνιμοι . Οπως είπε: «Δεν προβλέπεται αξιολόγηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ούτε με άλλη σχέση εργασίας εκπαιδευτικών, οι οποίοι δεν έχουν μονιμότητα στο Δημόσιο.

Από την άλλη πλευρά, γι’ αυτούς που αξιολογούνται ως ανεπαρκείς εσείς λέτε ότι μετά τη δεύτερη αρνητική κρίση θα απολυθούν. Επαναλαμβάνω λοιπόν -δεν μπορούμε να σας πείσουμε διαφορετικά, διότι παρατήρησα ότι έχετε όλοι ακριβώς την ίδια γραμμή στη συγκεκριμένη αποστροφή- και εγώ ότι προβλέπεται αξιολόγηση, για να υποβοηθηθεί ο εκπαιδευτικός.

Άλλωστε, ξέρετε ότι οι διαδικασίες -και το έχουμε ξαναπεί αυτό και στην Επιτροπή-, οι οποίες προβλέπουν την τύχη του εκπαιδευτικού, όταν υπάρχει αρνητική κρίση επί του εκπαιδευτικού έργου, δεν προβλέπουν απόλυση για τον εκπαιδευτικό και είναι ειδικές οι συγκεκριμένες διατάξεις σε σχέση με τις γενικές».

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΡΙΓΚΑ