Σχετικά με τις εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας για τον υπολογισμό των κενών και πλεονασμάτων για τις μεταθέσεις του 2020

Αγωνιστική Ανεξάρτητη Παρέμβαση Εβρου

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Το Υπουργείο Παιδείας, ακολουθώντας την πεπατημένη των προκατόχων του τα προηγούμενα χρόνια, εξέδωσε εγκυκλίους για τον προσδιορισμό οργανικών κενών – πλεονασμάτων ενόψει των μεταθέσεων για το σχολικό έτος 2020, για τη γενική εκπαίδευση και την ειδική αγωγή, ( αλλά και για τους διορισμούς στην ειδική αγωγή ). Οι σχετικοί υπουργικοί εγκύκλιοι έχουν ημερομηνία έκδοσης 18/2/2020 και κοινοποιήθηκαν στις Διευθύνσεις την Τετάρτη 19/2/2020.

Για την Ειδική Αγωγή η εγκύκλιος ζητούσε από τα σχολεία να καταθέσουν προτάσεις την ίδια μέρα, από τα ΠΥΣΔΕ να συνεδριάσουν μέχρι τις 20/02/2020 για απλή διατύπωση γνώμης, από τις Διευθύνσεις να καταχωρίσουν τα στοιχεία επίσης έως 20/02 και από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, να καταχωρίσουν τη σχετική πρότασή τους έως 21 Φεβρουαρίου 2020.

Εξ αρχής η διαδικασία αυτή επιχειρήθηκε με ευθύνη του ΥΠΑΙΘ να ολοκληρωθεί σε ασφυκτικά χρονικά περιθώρια και εν αγνοία των Συλλόγων Διδασκόντων. Οι πίνακες με τις προτάσεις των Σχολείων πρέπει να συμπληρώνονται με τη σύμφωνη γνώμη του συλλόγου Διδασκόντων και όχι αποκλειστικά και μόνο από τον Διευθυντή του σχολείου. Δεν υπήρξε ο απαραίτητος χρόνος για τον έλεγχο και τη διασταύρωση των στοιχείων. και επίσης για μια ακόμη χρονιά δεν υπάρχει η στήλη « εκτίμηση του ΠΥΣΔΕ. ». Άρα για άλλη μια φορά απαξιώνεται ο ρόλος των ΠΥΣΔΕ και επιχειρείται η δε facto αφαίρεση ουσιαστικών αρμοδιοτήτων τους. Υπενθυμίζουμε ότι πάγια άποψή μας είναι πως οι κάθε είδους υπηρεσιακές διαδικασίες και μεταβολές πρέπει να αποφασίζονται από συλλογικά όργανα και με πλήρη διαφάνεια.
Θυμίζουμε ότι για τις οργανικές θέσεις στα Τ.Ε. τα ΠΥΣΔΕ κατέθεσαν προτάσεις πρόσφατα ( ΠΥΣΔΕ ΕΒΡΟΥ συνεδρίαση 25/11/19 ), ελαχιστοποιώντας τα κενά με βάση τις συγκεκριμένες οδηγίες του Υπουργείου και τις απαράδεκτες ρυθμίσεις της σχετικής τροπολογίας που είχε ψηφιστεί στη Βουλή στις 14/11, γι’ αυτό και δεν τις προσυπογράψαμε. Το Υπουργείο ούτε τότε αποδέχθηκε οι οργανικές θέσεις να υπολογιστούν με βάση τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων και τις προσλήψεις των αναπληρωτών, αλλά ούτε και τώρα με τις οδηγίες που δίνει, το προβλέπει.

Στον πίνακα των ΕΕΕΕΚ η οργανική σύνθεση του διδακτικού προσωπικού είναι προκαθορισμένη από το Υπουργείο με σχετικές αποφάσεις. Τα ΠΥΣΔΕ απλώς καλούνται να υιοθετήσουν τις υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες μάλιστα δεν τροποποιούνται παρ’ ότι εγγράφως και επανειλημμένως έχουν προταθεί αλλαγές από τη ΔΔΕ Έβρου και από τα Σχολεία! Η φετινή εγκύκλιος ελάχιστες μόνο παρεκκλίσεις από τα προκαθορισμένα κενά επιτρέπει και δεν είναι βέβαιο ότι θα υιοθετηθούν, αφού θα αντιβαίνουν στη σχετική προϋπάρχουσα νομοθεσία η οποία δεν έχει μεταβληθεί!!!

Έχοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, την ανακοίνωση που εκδώσαμε στις 24/11 ( πριν τη συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ της 25/11 για την έκδοση οργανικών θέσεων στα Τ.Ε., διαβάστε την στο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΒΡΟΥ: Για τις εξελίξεις στην Ειδική Αγωγή. Η θέση μας σχετικά με τη σύσταση οργανικών θέσεων στα Τ.Ε. https://agonsysp.blogspot.com/2019/11/blog-post_24.html ) και τις γενικότερες ενστάσεις μας για την διαδικασία που θα αναπτύξουμε παρακάτω, καταψηφίσαμε στη συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ της 20/02 τους πίνακες κενών οργανικών θέσεων και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού για τις μεταθέσεις του έτους 2020 για ΣΜΕΑΕ, ζητώντας ταυτόχρονα :

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ο υπολογισμός των κενών και πλεονασμάτων να γίνει σύμφωνα με τις μορφωτικές ανάγκες των μαθητών και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών. Να δοθούν όλες οι οργανικές θέσεις για μεταθέσεις και διορισμούς στην ειδική αγωγή.

Για την Γενική Εκπαίδευση η εγκύκλιος ορίζει ότι η καταχώριση των κενών θα γίνει μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου από τις ΔΔΕ και μέχρι 6 Μαρτίου από τους ΠΔΕ. Η σχετική συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ στο νομό μας έχει προγραμματιστεί στις 28/02 και ώρα 13.00.

Και στην εγκύκλιο αυτή συναντώνται εξ αρχής τα δύο βασικά προβλήματα που περιγράψαμε ανωτέρω για την Ειδική Αγωγή. Πουθενά δεν προβλέπεται η εμπλοκή του Συλλόγου Διδασκόντων στη συμπλήρωση του πίνακα Α των Σχολείων και ζητείται απλώς η διατύπωση της «γνώμης των ΠΥΣΔΕ», χωρίς αποφασιστική αρμοδιότητα. Επαναλαμβάνουμε και πάλι ότι απαιτείται η θεσμοθέτηση συνεδρίασης Συλλόγου Διδασκόντων για τη συμπλήρωση του πίνακα Α, με σκοπό τον περιορισμό κάθε πιθανής αυθαιρεσίας στη συμπλήρωση των σχετικών στοιχείων και ότι τέτοιες σημαντικές διαδικασίες πρέπει να αποφασίζονται από συλλογικά και όχι από μονοπρόσωπα όργανα!

Για άλλη μια φορά στα οργανικά κενά υπολογίζονται μόνο οι αυτοδίκαιες αποχωρήσεις και όχι οι συνολικές που είναι πολύ περισσότερες.
Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ με κάθε ευκαιρία εξαγγέλλει αλλαγές- σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης- από την επόμενη σχολική χρονιά, αλλά ο υπολογισμός γίνεται με το τρέχον ωρολόγιο πρόγραμμα! Αυτή η ανακολουθία θα επιφέρει ( όπως και πέρυσι ) σοβαρές αδικίες στις προσεχείς υπηρεσιακές μεταβολές.

Είναι προφανές από τις ελάχιστες μεταθέσεις της περσινής χρονιάς, ότι το Υπουργείο στην υπηρεσία της πιστής εφαρμογής των μνημονίων και της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής των Ε.Ε. – Δ.Ν.Τ. – Ο.Ο.Σ.Α., στην πραγματικότητα μεθοδεύει την απόρριψη χιλιάδων αιτήσεων μεταθέσεως των συναδέλφων μας και τον εγκλωβισμό τους μακριά από τις οικογένειές τους για χρόνια, ίσως και για το σύνολο του εργασιακού τους βίου. Η εγκύκλιος του Υπουργείου θα οδηγήσει σε νέα εργασιακή ανασφάλεια, σε νέο στρατό οργανικά υπεραρίθμων συναδέλφων ( για τέταρτη χρονιά μάλιστα ο αριθμός των υπεραρίθμων συναδέλφων κατά ειδικότητα αναγράφεται στον πίνακα Γ, γιατί άραγε; ), σχεδόν σε όλες τις ειδικότητες και θα απομακρύνει ακόμη περισσότερο τη δυνατότητα αποκτήσεως οργανικής σε χιλιάδες συναδέλφους που παραμένουν για χρόνια στο απαράδεκτο καθεστώς εκβιασμού της λεγόμενης «διάθεσης ΠΥΣΔΕ».

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Η σύνταξη των πινάκων με τα κενά και τα πλεονάσματα δεν είναι μια «αθώα» διαδικασία, αλλά σχετίζεται άμεσα με την εφαρμοζόμενη αντιδραστική πολιτική στην εκπαίδευση. Ιδιαιτέρως από την « έναρξη της κρίσης », με ευθύνη των πολιτικών ηγεσιών του Υπουργείου, μια σημαντική και απαραίτητη διοικητική διαδικασία όπως αυτή του υπολογισμού κενών – πλεονασμάτων για τις μεταθέσεις, που γινόταν επί σειρά ετών, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, έχει φορτιστεί αρνητικά στη συνείδηση των συν. εκπ/κών, γιατί δεν υπηρετεί την ανάγκη της πραγματικής ( κατά το δυνατόν) αποτυπώσεως της υπηρεσιακής καταστάσεως των εκπ/κών, αλλά επιχειρείται μέσω αυτής να κατασκευαστεί μια εικονική και επικοινωνιακή πραγματικότητα στο χώρο της Εκπ/σεως, ριζικά διαφορετικής από την υφισταμένη. Οι «θεσμικοί» συνομιλητές του ΟΟΣΑ, οι «άριστοι» του «επιτελικού κράτους», επιδιώκουν την έκδοση όσο γίνεται λιγότερων κενών και όσο γίνεται περισσότερων πλεονασμάτων, για να τροφοδοτήσουν την «κινητικότητα», να κλείσουν Σχολεία και τμήματα και να περικόψουν ακόμα περισσότερο τις προσλήψεις αναπληρωτών.

Υπενθυμίζουμε ότι από το 2010 έως και σήμερα εφαρμόζονται με μνημονιακή ακρίβεια ( και ενίοτε με υπηρεσιακό … φανατισμό ), οι εξής «απορρυθμίσεις»:

α) Σταμάτησαν οι μόνιμοι διορισμοί εκπ/κών με αποτέλεσμα κάθε Σεπτέμβρη τα κενά στα σχολεία να είναι χιλιάδες ( είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και σήμερα δεν έχουν πλήρως καλυφθεί ) και 40.000 συνάδελφοί μας να βρίσκονται σε καθεστώς εργασιακής ομηρίας. Οι ελάχιστοι διορισμοί που έχουν δημοσιοποιηθεί, αλλά και αυτοί που εξαγγέλλονται, χωρίς να είναι σίγουρη η υλοποίησή τους, είναι σταγόνα στον ωκεανό!

β) Καταργήθηκαν ή συγχωνεύθηκαν χιλιάδες σχ. μονάδες, τμήματα και υποστηρικτικές δομές.

γ) Αυξήθηκε το διδακτικό μας ωράριο ( που εφαρμόστηκε στον υπολογισμό κενών και πλεονασμάτων από το 2013 πριν ψηφιστεί ο σχετικός νόμος(!) ), μέτρο με ιδιαίτερη « συνεισφορά » στην εμφάνιση μεγάλου αριθμού « πλεονασμάτων » σε αρκετές ειδικότητες και στην απόλυση αναπληρωτών.

Ενδεικτικώς να αναφέρουμε τη «συνεισφορά» αυτού του μέτρου: π.χ. έχουμε 184 ΠΕ02 στο νομό μας, 184 Χ 2 ώρες= 368 επιπλέον ώρες, 368/20 προκύπτουν 18 κενές θέσεις καθηγητών ΠΕ02 ως αποτέλεσμα, ενώ ο πίνακας δείχνει 8 « πλεονάσματα »! Ομοίως έχουμε 41 ΠΕ06 στο νομό μας, 41 Χ 2 ώρες= 82 επιπλέον ώρες, 82/20 προκύπτουν 4 κενές θέσεις καθηγητών ΠΕ06 ως αποτέλεσμα, που εκμηδενίζουν τα εμφανιζόμενα 3 « πλεονάσματα ».

δ) Ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα εκτινάχθηκε στους 27 συν 10%. Υπενθυμίζουμε ότι πάγια θέση του εκπαιδευτικού κινήματος είναι ότι: o αριθμός των μαθητών στα τμήματα δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 20 για τα τμήματα των Γυμνασίων και της γενικής παιδείας των Λυκείων, τους 15 στις κατευθύνσεις και τους 10 ανά καθηγητή για τα εργαστήρια.

ε) Καταργήθηκε η ΠΔΣ και ξεκινάει με καθυστέρηση κάθε σχ. έτος η ενισχυτική διδασκαλία.

στ) Τροποποιήθηκαν πάμπολλες φορές τα ωρολόγια προγράμματα όλων των τύπων των Σχολείων, μειώθηκαν οι ώρες διδασκαλίας και καταργήθηκε ταυτόχρονα το 3ωρο των υπευθύνων εργαστηρίων (ο περίφημος « κόφτης » Φίλη!). Μόνο στο νομό μας οι συνέπειες αυτού του « κόφτη » ήταν 50 περίπου θέσεις εκπ/κών!

ζ) Μειώθηκαν τα τμήματα, οι ειδικότητες και οι τομείς στην ΤΕΕ.

η) Αυστηροποιήθηκαν οι προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων γενικής παιδείας, τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ, καθώς και των κατευθύνσεων και των Ο.Π. στα ΓΕΛ.

θ) Εφαρμόστηκε η εγκύκλιος για τις ηλεκτρ. εγγραφές στα ΕΠΑΛ και στα ΓΕΛ με συνακόλουθη περαιτέρω μείωση τμημάτων γενικής παιδείας, τομέων, ειδικοτήτων, τμημάτων κατευθύνσεων και Ο.Π.

ι) Εκδόθηκε εγκύκλιος για τον ενδιάμεσο χαρακτηρισμό παρακολουθούντων των ΕΠΑΛ.

ια) Εκδόθηκαν εγκύκλιοι για τον περιορισμό της λειτουργίας των ξενόγλωσσων τμημάτων και τον περιορισμό της ελεύθερης επιλογής 2ης ξένης γλώσσας στους μαθητές.

ιβ) Άλλαξαν τα κριτήρια για τη στελέχωση των σχολείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ).

ιγ) Αυστηροποιήθηκαν τα κριτήρια μείωσης του αριθμού των μαθητών στα τμήματα που υπάρχουν μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.

ιδ) Συνεχώς αλλάζουν οι αναθέσεις μαθημάτων ( Γ ανάθεση και ανάθεση εκτός πλαισίου ).

ιε) Ενοποιήθηκαν ειδικότητες και σε πολλές περιπτώσεις με εντελώς αντιεπιστημονικό και οξύμωρο αποτέλεσμα!

ιστ) Καταργήθηκε η Δ΄ τάξη στα Εσπ. ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

ιζ) Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς, έδωσαν τη χαριστική βολή με την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης.

Όλα τα παραπάνω δημιούργησαν κι εξακολουθούν να δημιουργούν « δεξαμενές » τεχνητών πλεονασμάτων σε εκπ/κό προσωπικό.

Το Υπουργείο επιδιώκει με την έκδοση και εφαρμογή των παραπάνω εγκυκλίων, να διαμορφώσει με πλάγιο τρόπο το «κατάλληλο περιβάλλον» των μεταθέσεων και τους ελάχιστους διορισμούς στην ειδική αγωγή που έχει προαναγγείλει. Είναι φανερό, τόσο από την ίδια την διαδικασία, όσο και από το περιεχόμενο που αυτή έχει, πως η Κυβέρνηση παίρνει πιο άμεσα στα χέρια της την υπόθεση της διαμόρφωσης των κενών και των πλεονασμάτων στο πλαίσιο της συνολικότερης αντιεκπαιδευτικής της πολιτικής.

Εξ αιτίας των παραπάνω θα καταψηφίσουμε τους πίνακες κενών – πλεονασμάτων.

Οι αιρετοί της ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΒΡΟΥ

Δεν θα συναινέσουμε στη δημιουργία τεχνητών υπεραριθμιών

Δεν αποδεχόμαστε τη μετατροπή των ΠΥΣΔΕ σε «διακοσμητικά» όργανα.

Δεν θα γίνουμε αρωγοί στα σχέδια Κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ – ΟΟΣΑ

Δεν θα νομιμοποιήσουμε τις αντιεκπαιδευτικές τους πολιτικές

Το εκπαιδευτικό κίνημα οφείλει να αντισταθεί στην εφαρμοζόμενη αντιεκπαιδευτική πολιτική, αναπτύσσοντας ενωτικούς, μαζικούς, ταξικούς, πανεκπαιδευτικούς αγώνες, απαιτώντας λύσεις στα προβλήματα της Παιδείας με βάση τις διεκδικήσεις του για το δημόσιο σχολείο, τα εργασιακά δικαιώματα, τις ανάγκες του εκπαιδευτικού και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας.

Καλούμε τα υπόλοιπα μέλη του ΠΥΣΔΕ να απαιτήσουν οι υπηρεσιακές μεταβολές να γίνουν με βάση τις θέσεις του κλάδου και σε αντίθετη περίπτωση να μη νομιμοποιήσουν με την υπογραφή τους τη σύνταξη και έκδοση των πινάκων.