Για το χρονοδιάγραμμα τοποθετήσεων και τις αιτήσεις συμπλήρωσης ωραρίου

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔23/09/2019 - 10:35 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Ενημερωτικό συνεδριάσεων του ΠΥΣΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης 18-9 & 20-9 για τις τοποθετήσεις και για τις αιτήσεις συμπλήρωσης ωραρίου

 

Αγωνιστικές Παρεμβάσεις Δυτικής Θεσσαλονίκης

Οι προτάσεις των ΕΛΜΕ και οι αποφάσεις του ΠΥΣΔΕ

 

Στις 18-9-2019, ημέρα Τετάρτη και στις 20-9-2019 συμμετείχαμε σε συνεδριάσεις του ΠΥΣΔΕ και σας ενημερώνουμε με συνεκτικό τρόπο για τις αποφάσεις του. Ομόφωνα, ψηφίστηκαν θέματα αναγνώρισης συνάφεια μεταπτυχιακών τίτλων μονίμων και αναπληρωτών (41 συναδέλφους)  και χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου (4 συναδέλφους), έγκριση πίνακα υποψηφίας για θέση υπευθύνου του γραφείου Φυσικής Αγωγής, Το ίδιο και οι τέσσερις ενστάσεις συναδέλφων, όχι όμως η πέμπτη για την οποία και θα σας ενημερώσουμε σχετικά, γιατί οι τοποθετήσεις τους δεν επηρεάζουν τις επιθυμίες άλλων συναδέλφων.

 

Τρία κρίσιμα όμως ζητήματα απασχόλησαν και τις δύο συνεδριάσεις του ΠΥΣΔΕ σχετικά με τα ζητήματα των τοποθετήσεων των συναδέλφων στα σχολεία και στα οποία απαιτήσαμε την τήρηση ενιαίων κριτηρίων που θα είναι γνωστά στους συναδέλφους και θα ισχύουν για όλους. Τις προτάσεις μας αυτές έγκαιρα και πριν το άνοιγμα των σχολείων (27/8) τις ανακοινώσαμε σε συνολική πρόταση (χρονοδιάγραμμα, δημοσιοποίηση των κενών για συμπλήρωση ωραρίου, καθιέρωση αιτήσεων για συμπλήρωση ωραρίου, δημιουργία ομάδων σχολείων, όχι μετακινήσεις  για 2 ώρες και σε περισσότερα από 2 σχολεία, να δίνονται όλα τα κενά για τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών, να είναι αιτιολογημένες όλες οι αλλαγές που θα προκύπτουν στα κενά, κ.ά.). Οι θέσεις αυτές καθιερώνουν ενιαία χαρακτηριστικά και κριτήρια αντικειμενικότητας σε όλες τις τοποθετήσεις (αρχικές και διαθέσεις για συμπλήρωση ωραρίου) που αν γίνουν αποδεκτές θα μειώσουν τις συνέπειες ενός συστήματος που πριμοδοτεί τις αδιαφανείς διαδικασίες και τις εξυπηρετήσεις.

 

Η πρόταση αυτή των Αγωνιστικών Παρεμβάσεων κατατέθηκε στα Δ.Σ. της  Γ΄, Δ΄, Ε΄ ΕΛΜΕ σε δύο συνεδριάσεις τους (στα οποία έγινε και ενημέρωση του αιρετού των Παρεμβάσεων). Οι Γ΄ και Ε΄  ΕΛΜΕ έκαναν δύο παραστάσεις στο Διευθυντή Εκπαίδευσης (6/9 και 19/9). Ο Δ/της δεν πήρε θέση σε βασικές προτάσεις των ΕΛΜΕ (όχι μετακινήσεις για 2 ώρες, όχι μετακινήσεις σε περισσότερα από 2 σχολεία, κ.ά.), προφανώς γιατί δε συμφωνεί και άλλωστε χρόνια τώρα δεν τις εφαρμόζει. Δεσμεύτηκε ότι θα μεταφέρει στο ΠΥΣΔΕ, με θετική τη δική του στάση, την εφαρμογή χρονοδιαγράμματος και την κατάθεση αιτήσεων για τη συμπλήρωση ωραρίου, ενώ υπερασπίστηκε, όπως και ο αιρετός της ΔΑΚΕ, τις παρατυπίες  του ΠΥΣΔΕ αναλυτικά στις οποίες αναφέρθηκαν οι ΕΛΜΕ ζητώντας  την αποκατάσταση των αδικιών.

 

Στη συνεδρίαση στις 20/9 το ΠΥΣΔΕ έκανε αποδεκτές τις προτάσεις των Γ΄ και Ε΄ ΕΛΜΕ σε δύο θέματα, ενώ δεν αποδέχτηκε τις προτάσεις των ΕΛΜΕ για σειρά παρατυπιών στον προσδιορισμό οργανικών κενών, υπεραρίθμων και τοποθετήσεων σε λειτουργικά κενά για τα οποία έχουν την ευθύνη ο Διευθυντής και το ΠΥΣΔΕ. Η πρόταση κατατέθηκε από τον αιρετό των Παρεμβάσεων και με ένσταση συναδέλφισσας ειδικότητας ΠΕ011 για τις τοποθετήσεις της ίδιας ειδικότητας.

 

Πιο συγκεκριμένα :

 

Χρονοδιάγραμμα τοποθετήσεων : Το ΠΥΣΔΕ αποδέχθηκε πρόταση χρονοδιαγράμματος συγκεκριμενοποίησης όλων των υπόλοιπων φάσεων των τοποθετήσεων (στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, αποσπάσεων και για συμπλήρωση ωραρίου).  Οι Παρεμβάσεις εκτιμάμε ότι αν έγκαιρα το ΠΥΣΔΕ συζητούσε τον καθορισμό του, οι διαδικασίες των τοποθετήσεων θα ήταν πιο σύντομες και θα ήταν ήδη γνωστές στους συναδέλφους. Αυτό θα συνέβαλλε στον καλύτερο προγραμματισμό τους και ιδιαίτερα να γίνει καλύτερα κατανοητός ο νέος τρόπος τοποθέτησης με αιτήσεις για συμπλήρωση ωραρίου και με συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία ανακοινώθηκαν στην ιστοσελίδα  της Διεύθυνσης. (Το χρονοδιάγραμμα όπως καταρτίστηκε είναι ομόφωνη απόφαση του ΠΥΣΔΕ)

 

Τοποθετήσεις για συμπλήρωση ωραρίου: Το ΠΥΣΔΕ αποδέχθηκε πρόταση που χρόνια τώρα κατέθεταν οι Παρεμβάσεις άλλα κατατέθηκε και από τις Γ΄ και Ε΄ ΕΛΜΕ και εξασφαλίζουν ίδια κριτήρια για όλους στις τοποθετήσεις.

 

 • Δημοσιοποίησε για πρώτη φορά όλα τα κενά κάτω των 12 ωρών για συμπλήρωση ωραρίου ώστε να τα γνωρίζουν όλοι οι συνάδελφοι.

Συγκεκριμενοποίησε για πρώτη φορά πότε θα

 • γίνουν  οι φάσεις  των τοποθετήσεων για συμπλήρωση ωραρίου, ενώ άλλοτε γίνονταν με αποσπασματικό τρόπο και σε απεριόριστο χρόνο. Η πρώτη φάση ξεκινάει με το τέλος της τοποθέτησης των λειτουργικά υπεράριθμων την Παρασκευή 20/9 και η δεύτερη μετά την τοποθέτηση των αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ και των εντός του ΠΥΣΔΕ την Πέμπτη 3/10.
 • Καθιερώνει για πρώτη φορά το δικαίωμα των αιτήσεων για συμπλήρωση ωραρίου.
 • Καθιερώνει για πρώτη φορά βασικό κριτήριο που θα ισχύει στις τοποθετήσεις, την αρχαιότητα (χρόνια υπηρεσίας).

 

Η πρότασή μας για τη συμπλήρωση ωραρίου, αν έγκαιρα γινόταν αποδεκτή με το ξεκίνημα της χρονιάς, θα υπήρχε ήδη μια καλύτερη επεξεργασία από τη γραμματεία του ΠΥΣΔΕ, τους συναδέλφους διοικητικούς που επεξεργάζονται τα στοιχεία και κυρίως θα ήταν ήδη γνωστή στους συναδέλφους για την αποφυγή λαθών και παρερμηνειών. Η Διεύθυνση στην πρόταση που καταθέσαμε με βασικό κριτήριο στις τοποθετήσεις τα μόρια των εκπαιδευτικών αντιπρότεινε την αρχαιότητα γιατί, όπως είπε, η υπηρεσία δεν προλαβαίνει χρονικά να προετοιμαστεί για την επεξεργασία των μορίων των καθηγητών. Αποδεχτήκαμε να είναι κριτήριο φέτος η αρχαιότητα ώστε επιτέλους να ξεκινήσει μια διαδικασία για να διαμορφωθούν διαφανείς και αντικειμενικές συνθήκες στις τοποθετήσεις των συναδέλφων. Επιμείναμε να συγκεκριμενοποιηθούν ομάδες σχολείων που θα ισχύουν για τις τοποθετήσεις συμπλήρωσης ωραρίου και η Διεύθυνση προχώρησε στην καταγραφή στην ιστοσελίδα  της Διεύθυνσης των συγκροτημάτων, των διαμερισμάτων παλιών Δήμων και των νεότερων των Καλλικρατικών Δήμων που θα ισχύουν με σειρά προτεραιότητας στις τοποθετήσεις. Η πρόταση για συμπλήρωση ωραρίου με νέο τρόπο ψηφίστηκε (3-2) στην συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ στις 20/9. Κατά της πρότασης, που ήταν και πρόταση των Γ΄ και Ε΄ ΕΛΜΕ, ήταν ο αιρετός της ΔΑΚΕ. Η πρόταση δεν ψηφίστηκε και από διορισμένο μέλος του ΠΥΣΔΕ, ο οποίος όμως την ψήφισε στη συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ στις  18/9.

 

Σχετικά με τις αιτήσεις

 

 • Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι όλοι μπορούν να κάνουν αίτηση και για συμπλήρωση ωραρίου και άλλη αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ (χωρίς προτιμήσεις σχολείων) για να έχουν δικαίωμα να καταθέσουν αίτηση προτίμησης στα εναπομείναντα συνολικά κενά μετά την τοποθέτηση συναδέλφων που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ.
 • Ενημερώνουμε τους συναδέλφους σχετικά με συζητήσεις που έγιναν στο ΠΥΣΔΕ ώστε να προσδιοριστούν και να τηρηθούν κριτήρια πριν το ξεκίνημα των τοποθετήσεων και τα οποία θα πρέπει να ισχύουν για όλους τους συναδέλφους.   
 • Συζητήθηκε στο ΠΥΣΔΕ ότι σε περίπτωση που συνάδελφος δεν καταθέσει αίτηση για συμπλήρωση ωραρίου στα κενά κάτω των 12 ωρών, θα τοποθετείται με βάση  τα κριτήρια που όρισε το ΠΥΣΔΕ και στα σχολεία που είναι στο συγκρότημα – στο δημοτικό διαμέρισμα – στον Καλλικρατικό Δήμο.
 • Συζητήθηκε στο ΠΥΣΔΕ οι δηλώσεις προτίμησης των συναδέλφων για συμπλήρωση ωραρίου να γίνεται προσπάθεια να εναρμονίζονται με τις ώρες των κενών που υπάρχουν.

 

Στο επόμενο ενημερωτικό μας θα αναφερθούμε αναλυτικά και στα άλλα θέματα που απασχόλησαν το ΠΥΣΔΕ. • Βάσεις 2020 - Εκτιμήσεις: Σε ποιές σχολές αναμένεται πτώση

  Το ipaidia.gr στο google news

  Τελευταίες Ειδήσεις

  Ειδήσεις και εκτιμήσεις για τις βάσεις 2020

  • ideascentral

   europalso