Ο Σύλλογος Εκτάκτου Ακαδημαϊκού Προσωπικού ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, χαιρετίζει την απόφαση «πανεπιστημιοποίησης» του ΤΕΙ Κρήτης, καθώς είναι ένα πάγιο αίτημα της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματος.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

Ωστόσο θεωρεί πως η ουσιαστική αναβάθμιση του Ιδρύματος, δεν εξασφαλίζεται απλά και μόνο επειδή το ΤΕΙ μετατρέπεται σε Πανεπιστήμιο. Η αναβάθμιση του ΤΕΙ δεν μπορεί να μείνει μόνο στους τίτλους, πρέπει να αντιμετωπιστούν και μια σειρά από προβλήματα που αντιμετωπίζει το Ίδρυμα, όσο αφορά την λειτουργία του και κατά συνέπεια την εξασφάλιση της δουλειάς των εκατοντάδων εργαζομένων του, και ειδικότερα του έκτακτου ακαδημαϊκού προσωπικού. Αρά να συνοδευτεί από σημαντική αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, προσλήψεις μόνιμου Εκπαιδευτικού, Διοικητικού, Τεχνικού προσωπικού με αυξήσεις σε μισθούς και δικαιώματα. Επίσης να παρέχονται ποιοτικές υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας (σίτιση, στέγαση) για όλους τους φοιτητές του νέου Πανεπιστημίου.

Το έκτακτο ακαδημαϊκό προσωπικό του ΤΕΙ Κρήτης, επί δεκαετίες, στηρίζει και συμμετέχει στην καθημερινή λειτουργία του Ιδρύματος (εκπαιδευτική, ερευνητική, διοικητική) και με συναίσθηση της σοβαρής ευθύνης που έχει απέναντι στους φοιτητές του Ιδρύματος και τις οικογένειες του συμμετέχοντας ενεργά στην επιτυχημένη εκπαίδευση των φοιτητών. Παρόλα αυτά έχει πληγεί, όπως και χιλιάδες άλλοι εργαζόμενοι από την μνημομιακή λαίλαπα, που οδήγησε το έκτακτο ακαδημαϊκό προσωπικό να βιώνει μια οικονομική ασφυξία χωρίς καμία προοπτική για την εξασφάλιση μόνιμης και σταθερής δουλειάς.

Προκειμένου η «πανεπιστημιοποίηση» του ΤΕΙ Κρήτης να μην μείνει μόνο στους τίτλους και το έκτακτο ακαδημαϊκό προσωπικό να μην συνεχίσει να ζει στην ανασφάλεια διεκδικούμε:
1) Μόνιμη και σταθερή δουλειά, με όλα τα δικαιώματα του μόνιμου εκπαιδευτικού/διοικητικού/τεχνικού προσωπικού καθώς καλύπτουμε μόνιμες και διαρκείς ανάγκες του Ιδρύματος. Να προκηρυχτούν θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π,) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) για την στελέχωση των τμημάτων και των εργαστηρίων, με αυξήσεις στου μισθούς.
2) Εξασφάλιση των θέσεων εργασίας του σημερινού έκτακτου και μόνιμου προσωπικού χωρίς βλαπτική μεταβολή στους όρους εργασίας τους στο νέο πανεπιστήμιο.
3) Αναπλήρωση των απωλειών των προηγούμενων χρόνων. Επαναφορά 13 ου και 14 ου μισθού με νόμο. Συμβάσεις ετήσιες χωρίς μείωση των μισθολογικών όρων από εξάμηνο σε εξάμηνο.
4) Αύξηση της χρηματοδότησης για το ΤΕΙ Κρήτης και συνολικά την Ανώτατη Εκπαίδευση ώστε να υπάρχει η δυνατότητα πρόσληψης, μόνιμου εκπαιδευτικού/διοικητικού/τεχνικού προσωπικού αλλά και η εξασφάλιση στοιχειωδών αναγκών του Ιδρύματος (αναβάθμιση εξοπλισμού, έρευνας, εκπαιδευτικής διαδικασίας, αναβάθμιση των παροχών του Ιδρύματος όπως σίτιση, στέγαση κ.α.).