Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του διοργανώνει εξ αποστάσεως  επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο:

Επιμόρφωση σε Νέες Ψηφιακές Τεχνολογίες

Μοριοδοτούμενο πρόγραμμα διάρκειας 8 μηνών (100 διδακτικές ώρες, 300 ώρες απασχόληση για μελέτη και εκπόνηση ασκήσεων και εργασιών).

Υποβολή αιτήσεων: