Από ενημέρωση στο facebook, σχετικά με τη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) από τα μέλη Ε.Β.Π.(Ι.Ε.Κ.) που ζητά ο Ο.Π.Σ.Υ.Δ., του μέλους Ε.Β.Π. του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας, Τριανταφυλλιάς Αρβανίτη

Τα χαρτιά που παίρνουμε από τα ΙΕΚ είναι τρία:

το ΒΕΚ(βεβαίωση παρακολούθησης ωρών και δικαίωμα για συμμετοχή στην πιστοποίηση),

η βεβαίωση πιστοποίησης (πρακτικό κ θεωρητικό μέρος)

και το Δίπλωμα.

Μετά από επικοινωνία με Υπουργείο και περιφέρεια Κεντρικής βγήκε το εξής αποτέλεσμα:

Ο ΟΠΣΥΔ ζητάει ημερομηνία πτυχίου και ημερομηνία πιστοποίησης.
Βάζοντας η περιφέρεια την ημερομηνία από το Δίπλωμα ΙΕΚ το σύστημα, τους πετάει γιατί η ημερομηνία του Διπλώματος είναι μεταγενέστερη της βεβαίωσης πιστοποίησης.

Βάζοντας όμως την ημερομηνία του ΒΕΚ το σύστημα το δέχεται.
Στην ουσία είναι λάθος διατύπωση του ΟΠΣΥΔ ,γιατί το ΒΕΚ δεν είναι το πτυχίο, για αυτό και η όλη αναστάτωση.
Άρα αυτό που ζητάει η περιφέρεια είναι η ημερομηνία απο το ΒΕΚ.
Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα στείλει e-mail σε όσους συναδέλφους δεν έχουν καταθέσει το ΒΕΚ.
Ελπίζω να είναι κατανοητό ,όπως το εξηγώ.

Συγνώμη για την τυχόν αναστάτωση ,αλλά το σύστημα ζητάει την ημερομηνία του πτυχίου και για αυτό και η περιφέρεια στην αρχή έψαχνε τα Διπλώματα.

Πέρα από αυτό καλό θα ήταν να πάρουμε τα Διπλώματα μας ,για οποιαδήποτε άλλη στιγμή.