Κάθε χρόνο τα σχολεία όλης της χώρας αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα με το θέμα της συγκρότησης ολιγομελών τμημάτων, αφού η έγκρισή τους γίνεται από την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση ή από το Υπουργείο.

ΕΛΜΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Το πρόβλημα αυτό γίνεται ακόμη εντονότερο στις νησιωτικές ΔΔΕ, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο που έχει θεσπίσει το Υπουργείο σε συνδυασμό με τη μείωση μοριοδότησης των σχολείων που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, προκαλεί σοβαρές δυσκολίες στο σχηματισμό ολιγομελών.

Ιδιαίτερο πρόβλημα ανακύπτει στα νησιωτικά ΕΠΑΛ, όπου η μετακίνηση των μαθητών σε ΕΠΑΛ εκτός νησιού είναι αντικειμενικά αδύνατη. Το γεγονός αυτό έχει εξαιρετικά αρνητικά αποτελέσματα για τους μαθητές, καθώς τμήματα κινδυνεύουν κάθε χρόνο με κατάργηση από την Περιφερειακή Δ/νση ή το Υπουργείο.

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Ζακύνθου εκτιμά ότι ειδικά για τις νησιωτικές περιοχές θα πρέπει να υπάρξει νομοθετική πρόβλεψη, με την οποία τα ολιγομελή θα συγκροτούνται χωρίς να υπάρχει η διαδικασία έγκρισης από την πλευρά του Υπουργείου ή της Περιφερειακής Διεύθυνσης.

Το ΔΣ της ΕΛΜΕΖ καλεί και τις άλλες νησιωτικές ΕΛΜΕ να στηρίξουν το παρόν ψήφισμα.