Πολυτέλεια έχει καταστήσει η κρίση την εκμάθηση ξένων γλωσσών για πολλά παιδιά της Αχαΐας. Οι ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών βλέπουν τους μαθητές συνεχώς να μειώνονται. Το ποσοστό των Πατρινόπουλων που παρακολουθεί μαθήματα των λεγόμενων δεύτερων ξένων γλωσσών (Γερμανικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Ιταλικά) έχει μειωθεί κατά 60%, ενώ τις ισορροπίες κρατά ακόμα η εκμάθηση αγγλικής γλώσσας, αφού τα φροντιστήρια Αγγλικών δεν έχουν πληγεί στον ίδιο βαθμό.