Η συνάντηση υπήρξε απολύτως δημιουργική και εποικοδομητική και έθεσε τις προϋποθέσεις για την αποτελεσματική επικοινωνία και  συνεργασία των μαθητών των τεσσάρων σχολείων.

Στα πλαίσια του προγράμματος με τίτλο «Societies, Environment, Risks» (Κοινωνίες, Περιβάλλον, Κίνδυνοι) στο οποίο συμμετέχουν το Γενικό Λύκειο και το Γυμνάσιο Πολιχνίτου, σε συνεργασία με το Collège Les Coudriers από το Villers Bocage (Γαλλία) και το Lycée Jean-Baptiste Delambre, που εδρεύει στην Amiens της Γαλλίας, διοργανώθηκε κατά το διάστημα 12 – 14 Οκτωβρίου 2021 το Short Term Joint Staff Training event (STJST) του προγράμματος.

Δύο εκπαιδευτικοί από κάθε σχολείο της Αμιένης της Γαλλίας συναντήθηκαν με τους Έλληνες  συναδέλφους και στα πλαίσια της ανταλλαγής καλών πρακτικών και της εκτέλεσης του προγράμματος, φιλοξενήθηκαν  στο σχολείο μας, επισκέφτηκαν το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Σίγρι και τη σεισμόπληκτη Βρίσα. Καθορίστηκαν οι στόχοι του προγράμματος που αφορούν στις φυσικές καταστροφές του περιβάλλοντος και στις επιδράσεις που αυτές επιφέρουν στις ανθρώπινες κοινωνίες. Επίσης, συζητήθηκαν  και συμφωνήθηκαν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για κάθε σχολείο.

Η συνάντηση υπήρξε απολύτως δημιουργική και εποικοδομητική και έθεσε τις προϋποθέσεις για την αποτελεσματική επικοινωνία και  συνεργασία των μαθητών των τεσσάρων σχολείων.