Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης: Οι νέοι διευθυντές και προϊστάμενοι

Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης: Οι νέοι διευθυντές και προϊστάμενοι

Με την υπ. αρ. αρωτ.: 3779 /Γ2 /13-01-2021 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως τοποθετούνται Προϊσταμένοι Διευθύνσεων στις οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Τοποθετούμε στις προβλεπόμενες από το Π.Δ. 18/2018 ( Α΄31), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), οργανικές μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας, τους κάτωθι διοικητικούς υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας και της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών πλήρωσης των θέσεων ευθύνης, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του ν.3528/2007 (Α΄26), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ως ακολούθως :

Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης:

Όλγα Καφετζοπούλου του Εμμανουήλ, μόνιμη διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ Μηχανικών,

με βαθμό Α΄. Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης: Μαγδαληνή Συγγρού του Παντελεήμονος, μόνιμη διοικητική υπάλληλο, κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού,

με βαθμό Α΄. Διεύθυνση Νεολαίας: Δώρα Μπέη του Παναγιώτη, μόνιμη διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού με βαθμό Α΄.

Διεύθυνση Εποπτείας Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης: Βασιλική Παπακωνσταντίνου του Χρήστου, μόνιμη διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού,

με βαθμό Α΄. Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας: Βασιλική Νικολοπούλου του Βασιλείου, μόνιμη διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, με βαθμό Α΄.

Οι ανωτέρω οφείλουν να γνωστοποιήσουν στη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων τους στις θέσεις ευθύνης που τοποθετούνται με την παρούσα απόφαση. Δείτε την

H απόφαση σε μορφή pdf

Με την υπ. αρ. αρωτ.: 3789 /Γ2/13-01-2021 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως τοποθετούνται Προϊσταμένοι Τμημάτων στις οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Αναλυτικά τοποθετούμε στις προβλεπόμενες από το Π.Δ. 18/2018 (Α΄31), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), οργανικές μονάδες επιπέδου Τμήματος της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας, τους κάτωθι διοικητικούς υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας και της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, και ενός αποσπασμένου εκπαιδευτικού, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών πλήρωσης των θέσεων ευθύνης, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του ν.3528/2007 (Α΄26), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ως ακολούθως:

Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης (Ε.Ε.Κ.&Δ.Β.Μ.)

Τμήμα Α΄ Σχεδιασμού Πολιτικών Για Την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Δια Βίου Μάθηση: Δήμητρα Χαλκιά του Κωνσταντίνου, μόνιμη διοικητική υπάλληλο, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α΄

Τμήμα Β΄ Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης Με Την Αγορά Εργασίας: Αθανάσιο Τσαγκατάκη του Ιωάννη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 86 Πληροφορικής με βαθμό Α΄.

Τμήμα Γ΄ Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων: Ευαγγελία Πάντα του Αχιλλέα, μόνιμη διοικητική υπάλληλο, κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού με βαθμό Α΄.

Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης Τμήμα Α΄ Οργάνωσης και Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης: Βασίλειο Καραβίτη του Βασιλείου, μόνιμο διοικητικό υπάλληλο, κλάδου ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού με βαθμό Α΄.

Τμήμα Β΄ Οργάνωσης και Εφαρμογής Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας: Γεώργιο Παπαμανώλη του Αντωνίου, μόνιμο διοικητικό υπάλληλο, κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού με βαθμό Α΄.

Τμήμα Γ΄ Προσωπικού και Υποστήριξης Επαγγελματικής Κατάρτισης: Ευαγγελία Αδάμ του Ευσταθίου, μόνιμη διοικητική υπάλληλο, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α΄.

Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης Τμήμα Α΄ Οργάνωσης και Εφαρμογής Εκπαίδευσης Ενηλίκων: Διονύσιο Μουζάκη του Νικολάου, μόνιμο διοικητικό υπάλληλο, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α΄.

Τμήμα Β΄ Προσωπικού και Υποστήριξης Δια Βίου Μάθησης: Βασιλική Μπερνίκου του Γεωργίου, μόνιμη διοικητική υπάλληλο, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, με βαθμό Α΄.

Η απόφαση σε μορφή pdf στη Διαύγεια 

googlenewsΑκολουθείστε το iPaidia στο Google News

Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr

Η Παιδεία στο Viber ΕΔΩ !