Αναρτήθηκαν σήμερα στην ιστοσελίδα της (www.haf.gr) οι πίνακες δεκτών υποψηφίων της ειδικής κατηγορίας «» του διαγωνισμού επιλογής στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Επίσης αναρτήθηκε το αναλυτικό ημερολογιακό πρόγραμμα των Προκαταρκτικών Εξετάσεων(ΠΚΕ). Για την πλέον ολοκληρωμένη ενημέρωση του κοινού θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες διεξαγωγής των ΠΚΕ, όπως αυτές περιγράφονται στο πρόγραμμα, επισημαίνει η σχετική ανακοίνωση της διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης.