στην  Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ)- Οι ειδικότητες

Συγκεκριμένα, ηπρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν σαράντα πέντε (145) ατόμων για την υλοποίηση συμβάσεων έργου που συνάπτονται μεταξύ της εταιρείας και αλλοδαπών εταιρειών ή φορέων συνδεόμενων με την εθνική άμυνα και ασφάλεια του κράτους, και ειδικότερα για τις λειτουργικές ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής του Εργοστασίου της ΕΑΒ που εδρεύει στην Τανάγρα (Σχηματάρι Βοιωτίας).

Ειδικότητες: 25 ΤΕ Μηχανικοί/ ΤΕ Ηλεκτρονικοί και 120 ΔΕ Τεχνικοί αεροσκαφών και ελικοπτέρων/ ΔΕ Μηχανοσυνθετες Αεροσκαφών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά: είτε ηλεκτρονικά (αποκλειστικά σε μορφή pdf, με μέγιστο συνολικό μέγεθος αρχείων τα 10 ΜΒ) ([email protected]) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελληνικη Αεροπορικη Βιομηχανια Α.Ε./ Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού, Τ.Θ. 23, Τ.Κ. 32009 ΤΑΝΑΓΡΑ, Σχηματαρι Βοιωτιας (τηλ. επικοινωνίας: 2262-0-52016).

 

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ