Γ.Ι.Α. – Προβολή ταινιών μικρού μήκους για παιδιά από 8 έως 12 ( 20/12/12 )