Η Π.Ε.Α.Δ. αναφορικά με το ζήτημα που έχει ανακύψει με προτεινόμενη διάταξη στο που συζητείται αυτή την περίοδο, η οποία προβλέπει την μόνιμη ( !!! ) πρόταξη για την στελέχωση των ΔΥΕΠ όσων έχουν εργαστεί έως τώρα σε αυτές δηλώνει τα εξής:

Μέσω των ΔΥΕΠ εξελίσσεται μια νέα προσπάθεια καταστρατήγησης των πινάκων προϋπηρεσίας. Υπενθυμίζουμε την πρόθεση (επί Υπουργού κ. Φίλη) να δημιουργηθούν πίνακες Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, προχωρώντας σε επιπλέον κατηγοριοποίηση και κατάτμηση των αναπληρωτών κι αποδυναμώνοντας έτσι τους πίνακες προϋπηρεσίας, κάτι που αντιμετωπίστηκε τότε με μαζικές αντιδράσεις και κινητοποιήσεις.

Στο υπό κατάθεση τώρα νομοσχέδιο για τις , το οποίο ουδείς γνωρίζει ποιοι είχαν την ευθύνη σύνταξής του, βάσει ποιων πορισμάτων καθώς και ποιους και πότε συμβουλεύτηκαν για να το συντάξουν, περιγράφεται, στο Άρθρο 80 Παρ.1 και 4, ως τρόπος πρόσληψης αναπληρωτών στις ΔΥΕΠ μια διαδικασία η οποία μπορεί μεν να μη δημιουργεί νέους πίνακες Διαπολιτισμικής αλλά με τη μέθοδο της…υπερπήδησης ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΕΙ τους πίνακες προϋπηρεσίας και λειτουργεί, τουλάχιστον, ευνοϊκά, αν όχι προνομιακά, για μερίδα συναδέλφων που έτυχε να προσληφθούν στις ΔΥΕΠ. Η εξόφθαλμη αυτή παραβίαση των πινάκων με τη δημιουργία ενός νέου ιδιότυπου κλειστού πίνακα αναπληρωτών, που αφαιρεί τη δυνατότητα των συναδέλφων να διεκδικήσουν, εφόσον το επιθυμούν, θέση εργασίας στις ΔΥΕΠ με βάση την προϋπηρεσία τους, δεν είναι δυνατό να γίνει αποδεκτή , από το σύνολο των αναπληρωτών.

Προοιωνίζεται δε την απαρχή μιας νέας «βιομηχανίας» μεταπτυχιακών τίτλων σχετικών με τη διαπολιτισμική αγωγή, ανάλογη με την κορεσμένη(!!) αντίστοιχη για την Ειδική Αγωγή, που αποτελεί έως τώρα προνομιακό χώρο όσων έχουν πρόσβαση στα ούτως ή άλλως δαπανηρά αυτά μεταπτυχιακά προγράμματα!

Ζητούμε ως εκ τούτου την άμεση απόσυρση της εν λόγω προτεινόμενης διάταξης ως οιονεί «φωτογραφικής», κάτι που αντιβαίνει στο κοινό περί δικαιοσύνης και ισονομίας αίσθημα.