: Παράταση για το νέο φοιτητικό επίδομα
Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το νέο , το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών, που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 2016 2017 του IKY μέχρι την Τρίτη 2 Μαΐου και ώρα 17.00

Το δ.σ. του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (IKY) αποφάσισε την της προθεσμίας –η οποία έληγε την Παρασκευή 28 Απριλίου- προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους εν δυνάμει υποψηφίους να υποβάλλουν αίτηση με πλήρη στοιχεία ή/και να διορθώσουν τυχόν λανθασμένα στοιχεία. Εντός της προθεσμίας οι υποψήφιοι μπορούν:
-Nα υποβάλουν αίτηση με πλήρη στοιχεία ή

-να οριστικοποιήσουν τυχόν αίτησή τους που είχε αποθηκευτεί προσωρινά ή

-να τροποποιήσουν την αίτησή τους ή/και διορθώσουν τυχόν λανθασμένα στοιχεία αιτήσεων που έχουν υποβληθεί οριστικά μέσω της διαθέσιμης λειτουργίας «ΑΡΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ».

Το παρακαλεί τους αιτούντες να συμπληρώσουν, ελέγξουν προσεκτικά και οριστικοποιήσουν τις αιτήσεις τους, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και ως εκ τούτου, το ΙΚΥ και το υπουργείο Παιδεάις δεν είναι δυνατόν να παρέμβουν στις υποβληθείσες αιτήσεις. Επισημαίνεται ότι, μετά από την εκπνοή της ανωτέρω προθεσμίας, δεν θα είναι δυνατή η διόρθωση ή τροποποίηση οποιουδήποτε στοιχείου της αίτησης και, εάν προκύψει ανακριβής καταχώριση ή απόκρυψη στοιχείων, η αίτηση θα απορριφθεί.

Η Υποβολή αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά, μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του , (.