Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ως μέλος της Σύμπραξης Πανεπιστημίων «Linking society and
technology to shape sustainable futures», φιλοξενεί την Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Ημερίδα με τίτλο «What
is the new Normal in Distance Learning in European Universities», που θα γίνει στις 10 Ιουνίου 2021,
14:00-17:00 ώρα Ελλάδος.

Κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Διαδικτυακής Ημερίδας, καθηγητές και φοιτητές από τα εννέα
Πανεπιστήμια της Σύμπραξης θα συζητήσουν για την εξ αποστάσεως Εκπαίδευση ως μια νέα μαθησιακή
προσέγγιση, τόσο κοινωνικά και τεχνικά, όσο και παιδαγωγικά.

Οι εμπειρίες και τα διδάγματα από την εξαποστάσεως Εκπαίδευση στην εποχή της πανδημίας θα εξεταστούν με στόχο την αναγνώριση ευκαιριών και προκλήσεων προς την ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων για την Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ευρώπη.

Την εναρκτήρια συνεδρία θα χαιρετίσει ο Πρύτανης του ΕΜΠ, Καθ. Α. Μπουντουβής. Θα ακολουθήσουν μια εισαγωγική παρουσίαση της Σύμπραξης, από την Αντιπρόεδρο του Πανεπιστημίου του Αννόβερου, Καθ. Ch. von Haaren, και η κεντρική ομιλία από τον Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου της Μούρθια, Αν. Καθ. Pedro M. Ruiz-Martinez, με θέμα «A strategic view on the future of higher education online learning».

Ακολούθως, Καθηγητές, φοιτητές και ειδικοί Πληροφορικής, θα συζητήσουν σε τρεις παράλληλες συνεδρίες τις βασικές ευκαιρίες και τα πλεονεκτήματα που προσδιορίζονται, αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζονται κατά την εξ αποστάσεως Εκπαίδευση. Μέσω των συμπερασμάτων, επί τόπου δημοσκοπήσεων και ερωτήσεων από το κοινό κατά τις παράλληλες συνεδρίες, θα συζητηθούν στην καταληκτική συνεδρία τα επόμενα βήματα.

Η Σύμπραξη «Linking society and technology to shape sustainable futures» αποτελεί δίκτυο εννέα ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων που συνεργάζονται για να σχεδιάσουν μια κοινή μακροπρόθεσμη στρατηγική για την εκπαίδευση, την έρευνα και την εξωστρέφεια και για να δώσουν καινοτόμες απαντήσεις σε υφιστάμενες και αναδυόμενες κοινωνικές προκλήσεις. Οι εννέα Πανεπιστημιακοί εταίροι που έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για την επίτευξη αυτού του οράματος είναι: (Ελλάδα), Brno University of Technology (Τσεχία), Slovak University of Technology Bratislava (Σλοβακία), Leibniz University Hannover (Γερμανία), Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT (Φιλανδία), Jönköping University (Σουηδία), Universidad Rey Juan Carlos, Madrid (Ισπανία), Università degli Studi Roma Tre (Ιταλία) και Technische Universität Wien (Αυστρία).

Η Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Ημερίδα, με οργανωτική ευθύνη της Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής, Αν. Καθ. Α. Αδάμ, και του Πρύτανη του ΕΜΠ, Καθ. Α. Μπουντουβή, φιλοξενείται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με τη συμβολή του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας στην τεχνική υποστήριξη.