Δημοσιεύθηκαν από το υπουργείο παιδείας τέσσερις αξιολογικοί πίνακες εκπαιδευτικών που καταρτίστηκαν με Πράξη της Επιτροπής αξιολόγησης και μοριοδότησης προς απόσπαση στα εκπαιδευτικού και εποπτικού προσωπικού και Στελεχώ.

Οι πίνακες