«Παράταση θητείας εθελοντικού σώματος εκπαιδευτικών-«πρεσβευτών» της δράσης , για το διάστημα έως 31.8.2022»

Η απόφαση

Παρατείνουμε τη θητεία του εθελοντικού σώματος εκπαιδευτικών-«πρεσβευτών» της δράσης eTwinning, όπως
αυτό έχει οριστεί με την υπ’ αριθ. 129022/Η1/12.10.2021 απόφαση Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για το
διάστημα έως 31.8.2022.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ