Εσωτερικός Κανονισμός των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔11/06/2019 - 17:34 | Author: Newsroom Ipaidia

Εφαρμογή Κανονισμού:1. Ο Κανονισμός αυτός εφαρμόζεται στις (Α.Ε.Ν.) Πλοιάρχων και Μηχανικών. Οι Α.Ε.Ν. είναι περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Υ.ΝΑ.Ν.Π.) και λειτουργούν σύμφωνα με τον ν. 2638/1998 (Α’ 204), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και τον Κανονισμό αυτό.

2. Στις Α.Ε.Ν. ασκείται διδακτικό, ερευνητικό και κάθε άλλο έργο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία στο πλαίσιο της αποστολής τους. Το έργο αυτό υποστηρίζεται από τις διοικητικές, οικονομικές και τεχνικές υπηρεσίες των Α.Ε.Ν., υπόκειται δε σε διαρκή αξιολόγηση με σκοπό τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας των σπουδών, της διδασκαλίας και της έρευνας. 3. Οι Α.Ε.Ν. αποτελούνται από Σχολές, Τομείς και Εργαστήρια, που συνιστούν τις ακαδημαϊκές τους μονάδες.

Η ακαδημαϊκή λειτουργία των Α.Ε.Ν. περιλαμβάνει το ερευνητικό και διδακτικό έργο, τα προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών σε συνεργασία με άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, που παρέχονται από τις ακαδημαϊκές μονάδες τους, καθώς και τη λειτουργία των αρμόδιων μονομελών και συλλογικών οργάνων που λαμβάνουν αποφάσεις για τα θέματα αυτά Άρθρο 2 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

1. Το ημερήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα καθορίζει τις ώρες μαθημάτων, πρακτικών εφαρμογών, εργαστηριακών και φροντιστηριακών ασκήσεων, διαλέξεων και γενικώς όλων των εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα στην Α.Ε.Ν. και έχουν σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα λειτουργίας των Α.Ε.Ν. εκτυλίσσεται από 08:00 μέχρι 21:00 από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Κάθε Α.Ε.Ν. καθορίζει, ανάλογα με τις ανάγκες της, το ημερήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών και τα διδασκόμενα μαθήματα.

2. Κάθε σχολή ανάλογα με τον αριθμό των σπουδαστών που φοιτούν σε κάθε εξάμηνο, για τη διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων, και ανάλογα με τους διατιθέμενους χώρους διδασκαλίας, δημιουργεί τμήματα από 35-40 σπουδαστές.

Ο Κανονισμός Σπουδών καθορίζει τον αριθμό των σπουδαστών για τα εργαστηριακά και φροντιστηριακά μαθήματα.

3. Για τις Α.Ε.Ν. εσωτερικής φοίτησης, εκτός της εκπαιδευτικής διαδικασίας, το πρόγραμμα λειτουργίας καθορίζεται με απόφαση του Διοικητή Α.Ε.Ν., στην οποία ρυθμίζονται κυρίως ο χρόνος έγερσης και κατάκλισης, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των σπουδαστών στα υπεύθυνα όργανα αυτοδιοίκησης, τα διαστήματα μελέτης και ψυχαγωγίας. Επίσης, στην ίδια απόφαση ρυθμίζονται οι υποχρεώσεις των σπουδαστών στους χώρους ενδιαίτησης και ψυχαγωγίας, καθώς και τα απαραίτητα είδη ατομικής χρήσεως που πρέπει να έχουν στην κατοχή τους κατά τη διαμονή τους στην Α.Ε.Ν.

ΑΕΝ

  • ideascentral

    europalso

Enter your email address: