Η αρχή για φέτος θα γίνει στα Γυμνάσια, που θα κληθούν να υλοποιήσουν τις αντίστοιχες δράσεις στο δεύτερο διδακτικό τετράμηνο

Υλικό για την συγκεντρώνει το ΙΕΠ, απευθύνοντας κάλεσμα σε φορείς (κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς, περιφερειακής ή τοπικής αυτοδιοίκησης, ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικά κέντρα κ.λπ.), να υποβάλουν εκπαιδευτικά προγράμματα ή/και εκπαιδευτικά υλικά που αφορούν στη θεματική περιοχή ζητήματα Διατροφής, Εθισμού και Εξαρτήσεων και Έμφυλων Ταυτοτήτων.

Ο εμπλουτισμός των μαθημάτων με την προβληματική της Αγωγής Υγείας ήταν επιθυμία προοδευτικών εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών. Έτσι, φέτος, πρώτη φορά, θα γίνει η αρχή στα Γυμνάσια, που θα κληθούν να υλοποιήσουν τις αντίστοιχες δράσεις στο δεύτερο διδακτικό τετράμηνο. Η διατροφή, οι εξαρτήσεις, η ταυτότητα και οι έμφυλες σχέσεις είναι οι τρεις θεματικές επί των οποίων οι εκπαιδευτικοί καλούνται να σχεδιάσουν, με το υποστηρικτικό υλικό που θα αποδοθεί στις σχολικές μονάδες για τον σκοπό αυτό.

Η Εβδομάδα Αγωγής Υγείας στόχο έχει να φέρει σε επαφή τη σχολική κοινότητα με εγκεκριμένους φορείς στα σχετικά ζητήματα, με οργανώσεις, με γιατρούς, με ψυχολόγους και εξειδικευμένο προσωπικό. Έτσι, θα πετύχει τη σύνδεση της σχολικής κοινότητας με την κοινωνία και θα φέρει θεματικές και ανησυχίες του σχολικού… παρασκηνίου στο προσκήνιο. Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς, θα υπάρξουν αντίστοιχες δράσεις που θα εμπλέκουν γονείς και εκπαιδευτικούς.

Από το υλικό αυτό το ΙΕΠ θα συγκροτήσει «Φάκελο Εκπαιδευτικού Υλικού» (ΦΕΥ) ο οποίος πρόκειται να αξιοποιηθεί εντός των σχολικών μονάδων, είτε από εκπαιδευτικούς των σχολείων, είτε από εκπροσώπους των αντίστοιχων φορέων, κατά την υλοποίηση δραστηριοτήτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών και μαθητριών. Ο ΦΕΥ θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικά προγράμματα ή/και εκπαιδευτικά υλικά (όπως ενδεικτικά: βιωματικές δράσεις, εργαστήρια, ταινίες).

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και η πλατφόρμα κατάθεσης προτάσεων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ (iep.edu.gr). Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως και τις 15.11.2016.