Εβδομάδα Αγωγής Υγείας σε όλα τα σχολεία

Εβδομάδα Αγωγής Υγείας σχεδιάζει το ΙΕΠ – Συνομιλώντας με τους ειδικούς, ένα συμπέρασμα βγαίνει: Καλός σχεδιασμός μαθημάτων, αλλά και εκπαίδευση γονέων, δασκάλων