Ερωτηματολόγιο για τη διδακτέα-εξεταστέα ύλη των μαθημάτων Λυκείου

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο πλαίσιο της διαδικασίας διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης πρότασης για τον εξορθολογισμό της διδακτέας – εξεταστέας ύλης των μαθημάτων του Λυκείου που εξετάζονται με θέματα που προέρχονται κατά 50% από την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ζητά τις απόψεις των Σχολικών Συμβούλων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (α) για την επάρκεια του διδακτικού χρόνου και (β) για στοιχεία της ύλης που θα μπορούσαν να αφαιρεθούν.

Μετά την είσοδό σας στην πλατφόρμα του Ερωτηματολογίου, παρακαλούμε να επιλέξετε Τύπο Λυκείου, Τάξη και Μάθημα / Κλάδο για να προχωρήσετε στην καταγραφή των παρατηρήσεών σας σχετικά με την κάλυψη της διδακτέας – εξεταστέας ύλης στα γνωστικά αντικείμενα που εξετάζονται κατά 50% με θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Οι παρατηρήσεις σας θα πρέπει να αφορούν όλα τα μαθήματα που εποπτεύονται από την ειδικότητά σας. Παρακαλούμε να καταγράψετε τις παρατηρήσεις σας για τα μαθήματα της ειδικότητάς σας στους διαφορετικούς τύπους Λυκείου που έχετε στην εκπαιδευτική περιφέρειά σας (Ημερήσιο ΓΕΛ, Εσπερινό ΓΕΛ, Ημερήσο ΕΠΑΛ, Εσπερινό ΕΠΑΛ, Καλλιτεχνικό, Μουσικό, Εκκλησιαστικό). Επισημαίνεται ότι ως διδακτικός χρόνος υπολογίζεται αυστηρά ο προβλεπόμενος σε ετήσια βάση από το αντίστοιχο ωρολόγιο πρόγραμμα (π.χ. για δίωρο ανά εβδομάδα γνωστικό αντικείμενο υπολογίζεται ότι πραγματοποιούνται περίπου 48 – 50 ώρες ανά διδακτικό έτος).

Η είσοδος στο Ερωτηματολόγιο πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας “Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Δ. 152/2013) ” πατώντας