ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥΑΘΗΝΑ 21/02/2017
ΑΙΡΕΤΟΣ ΚΥΣΕΕΠ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΣΕΕΠΕΑ
Με αφορμή την ανακοίνωση της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για κάλεσμα των αιρετών του ΚΥΣΕΕΠ και των ΠΥΣΕΕΠ για κατάθεση προτάσεων σχετικά με την αναμόρφωση ρου Π.Δ. 1/2003, έχω να θέσω ερωτήματα- προβληματισμούς, που ίσως χρειάζεται να επεξεργαστούν από την ΠΟΣΕΕΠΕΑ, ώστε να είναι πιο ουσιαστική και πιο αποτελεσματική η διαδικασία της κατάθεσης συνολικών προτάσεων από την ΠΟΣΕΕΠΕΑ.
·Πως θα γίνει η επεξεργασία των προτάσεων που θα κατατεθούν στον Ομοσπονδία και από ποιούς, ώστε να καταλήξουμε σε κοινές θέσεις;
·Πως θα ενημερωθούν οι αιρετοί και όποιος άλλος ενδιαφέρεται για το περιεχόμενο των προτάσεων που κατατίθενταιστην Ομοσπονδία (με δεδομένο ότι μεταξύ των ήδη κατατεθειμένων προτάσεων υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές);
·Γνωρίζει η ΠΟΣΕΕΠΕΑ με ποιο τρόπο και από ποιους θα γίνει η επεξεργασία των προτάσεων από την διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΠΕΘ, έχοντας ως δεδομένο ότι η πρόσκληση της Διεύθυνσης ήταν να αποσταλούν οι προτάσεις με fax, χωρίς αριθμούς πρωτοκόλλου , χωρίς διαφάνεια και χωρίς κανέναν έλεγχο σκοπιμότηταςόλων αυτών των υποψήφιων για κατάθεση προτάσεων ( νυν και πρώην μέλη των συμβουλίων, σχολικοί σύμβουλοι κ.λ.π, τι στιγμή που η τροποποίηση του Π.Δ. αφορά το ΕΕΠ και το ΕΒΠ;)
·Πως γίνεται η τροποποίηση του Π.Δ που αναφέρεται στο σύνολο των υπηρεσιακών συμβουλίων, να αφορά τι στιγμή αυτή μόνο τα συμβούλια του ΕΕΠ-ΕΒΠ, ενώ γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχει αναγκαιότητα τροποποίησης πολλών διατάξεων που αφορούν και τα συμβούλια των εκπαιδευτικών;
·Πως διασφαλίζεται η ενιαία αντιμετώπιση των συμβουλίων σε επίπεδο αρμοδιοτήτων , οργάνωσης και λειτουργίας, όταν δεν θα στηρίζονταισεενιαίο Π.Δ. ; ( τα υπηρεσιακά συμβούλια πρέπει να διέπονται από τους ίδιους νόμους, διατάξεις και κανόνες).
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΙΡΕΤΟΣ ΚΥΣΕΕΠ