Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση  για την Α’ και Β’ ανάθεση διδασκαλίας των στο Γυμνάσιο, από το νέο σχολικό έτος 2021-22.

H απόφαση

Α’ Ανάθεση:

-ΠΕ08 (ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ)

-ΠΕ11 (ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ)

-ΠΕ78 (ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ)

-ΠΕ79 (ΜΟΥΣΙΚΗΣ)

-ΠΕ80 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ)

-ΠΕ81 (ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ)

-ΠΕ82 (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ) ΠΕ83 (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ)

-ΠΕ84 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ)

-ΠΕ85 (ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

-ΠΕ88 (ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)

-ΠΕ86 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)

-ΠΕ89 (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ)

-ΠΕ91 (ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ)

Β’ Ανάθεση: Όλες οι άλλες ειδικότητες

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Ειδικά για την Γ’ Γυμνασίου και την Θεματική Ενότητα Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία, ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός ανατίθεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην οικεία σχολική μονάδα με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

-Α. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό.

-Β. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό.

-Γ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ειδίκευσης του Σ.Υ.Π./ΠΕΣΥΠ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

-Δ. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράμματος μεταπτυχιακού επιπέδου στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων χρονικής διάρκειας 1.000 ωρών.

-Ε. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράμματος επιμόρφωσης στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων χρονικής διάρκειας 520 ωρών ή πιστοποιητικό προγράμματος κατάρτισης στην τεκμηρίωση πληροφοριακού υλικού Σ.Ε.Π. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων χρονικής διάρκειας 660 ωρών.

-ΣΤ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού πεντάμηνου σεμιναρίου επιμόρφωσης στελεχών στον ΣΕΠ

-Ζ. Εκπαιδευτικοί που έχουν πτυχίο ΑΣΕΤΕΜ – ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ, πιστοποιητικό ΕΠΠΑΙΚ, ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ.

-Η. Εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει ολιγοήμερα σεμινάρια Σ.Ε.Π.