Ανακοίνωση για τα έβγαλε ο σύλλογος εκπαιδευτικών Σεφέρης, που αναφέρει πως το υπουργείο παιδείας πρέπει να αποσύρει το ΦΕΚ  για την γενίκευση των εργαστηρίων.

Η ανακοίνωση

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας έχει ήδη τοποθετηθεί για το ζήτημα και σας έχει ενημερώσει στα , στη ΓΣ, στις τηλεσυσκέψεις. Επειδή όμως έρχεται και επανέρχεται, τοποθετούμαστε πιο αναλυτικά.

Η κυβέρνηση και το ΥΠΑΙΘ αντί να ασχοληθούν με τα μέτρα για την προστασία της υγείας και την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, αντί να εκπονήσουν ένα σαφές σχέδιο αντιμετώπισης των μαθησιακών και ψυχοκοινωνικών προβλημάτων που έχουν συσσωρευθεί από την αναστολή λειτουργίας των σχολείων λόγω πανδημίας, αντί να καλύψουν όλα τα κενά, προχωρούν χωρίς καθυστέρηση το αντιεκπαιδευτικό τους έργο.

Έτσι το Υπ. Παιδείας, μετά την ψήφιση του αντι – εκπαιδευτικού νόμου 4823 και την περσινή πιλοτική εφαρμογή σε 218 σχολεία των «εργαστηρίων δεξιοτήτων», φέτος προχωράει στη γενίκευσή τους, εντάσσοντάς τα υποχρεωτικά στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου! Άλλωστε στα πλαίσια της λεγόμενης «εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης», μπαίνει και ο δείκτης σε σχέση με την «καλλιέργεια δεξιοτήτων στους μαθητές».

Όμως το ίδιο το περιεχόμενο των εργαστηρίων δεξιοτήτων και η θεματολογία που αυτά περιλαμβάνουν, π.χ. η προώθηση της επιχειρηματικότητας, η διασύνδεση του σχολείου με την αγορά, στην ουσία ωθούν τον εκπαιδευτικό να προσαρμόσει τη δουλειά και το μάθημα με βάση τις επιδιώξεις και την στοχοθεσία φορέων άσχετων με την εκπαίδευση, όπως ΜΚΟ και επιχειρήσεις, πρεσβείες ξένων χωρών, Ευρωπαϊκά Προγράμματα κ.ά. Επιπλέον, ο τεράστιος όγκος γραφειοκρατικών διαδικασιών υπονομεύει ξεκάθαρα το παιδαγωγικό έργο των εκπαιδευτικών, μετατρέπει το μάθημα σε μια μόνιμη πίεση, ώστε να καταγράφεται το κάθε βήμα, οι στόχοι, τα αποτελέσματα, λες και όλη η μαθησιακή διαδικασία μπορεί να αποτιμηθεί σε δείκτες ποσοτικών στοιχείων.

Και βεβαίως όλα αυτά γίνονται εις βάρος διδακτικών αντικειμένων που αφορούν τη γενική παιδεία με περικοπές ωρών στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Για παράδειγμα, η ρομποτική αντί να είναι ενταγμένη στο μάθημα των ΤΠΕ/Πληροφορικής, εντάσσεται ξεκομμένα στα εργαστήρια δεξιοτήτων(;).

Καλούμε τους συναδέλφους :

Να μην υποκύψουν σε πιέσεις για ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα και αναρτήσεις σε πλατφόρμες σχεδίων διδασκαλίας, κλπ. Να αντισταθούν στην είσοδο ιδιωτών, ΜΚΟ που περιμένουν στη γωνία να μπουν στα σχολεία και να αποκτήσουν λόγο στο τι θα μαθαίνουν τα παιδιά μας. Να αντιπαρατεθούν με τις στοχεύσεις και το περιεχόμενο που επιχειρείται να επιβληθεί.

Σε σχέση με την υλοποίηση των εργαστηρίων δεξιοτήτων, εκτός από την συνολικότερη κριτική, ξεκαθαρίζουμε ότι η οποιαδήποτε διαδικασία, στα πλαίσια του ωρολογίου προγράμματος, μιας και τα εργαστήρια εντάσσονται στο πρόγραμμα, πρέπει να είναι στην απόλυτη ευθύνη των εκπαιδευτικών, να μένει στα πλαίσια της τάξης, να μη συνδέεται με ζητήματα αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης π.χ. δημοσίευση σχεδίων διδασκαλίας, φύλλων αξιολόγησης, portfolio και όλα τα υπόλοιπα γραφειοκρατικά που συνοδεύουν την εφαρμογή των εργαστηρίων. Να μην υπάρχει καμία εμπλοκή στην εκπαιδευτική  διαδικασία ιδιωτικών φορέων,  επιχειρήσεων,  ΜΚΟ κ.τ.λ.

Εδώ και τώρα το ΥΠΑΙΘ να αποσύρει το ΦΕΚ για την γενίκευση των εργαστηρίων δεξιοτήτων, να επαναφέρει τα διδακτικά αντικείμενα που καταργήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.

Το Δ.Σ. της  ΔΟΕ να πάρει σαφή θέση και να καλύψει  τους συναδέλφους, με όλα τα μέσα!

ΜΕ  ΨΗΛΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ  ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΙΣ  ΠΙΕΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ – ΑΠΟΧΗΣ  ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ