Εργαλείο υπολογισμού και σύγκρισης ωρών Γ’ ΓΕΛ (τωρινό-πρόταση Υπουργείου). Λάβαμε στο ipaideia.gr το εργαλείο υπολογισμού και σύγκρισης ωρών Γ ΓΕΛ από τον καθηγητή Αγγλικών Πάνο Ντούλα

Επειδή μου το ζήτησαν πολλοί συνάδελφοι και φίλοι από όλη την Ελλάδα, στέλνω ένα εργαλείο υπολογισμού των ωρών με βάση το τωρινό Ωρολόγιο Πρόγραμμα στη Γ’ ΓΕΛ και σύγκρισής τους με τις ώρες που προκύπτουν από την πρόταση του Υπουργείου για τη νέα Γ’ ΓΕΛ.

Το αρχείο excel έχει 3 φύλλα εργασίας.
Συμπληρώνετε μόνο τα κίτρινα κουτάκια στο πρώτο φύλλο, που είναι ο αριθμός των τμημάτων τώρα και μελλοντικά.
Με βάση τον αριθμό τμημάτων που συμπληρώνετε, προκύπτουν:

οι αντίστοιχες ώρες ανά μάθημα στο δεύτερο φύλλο εργασίας και
οι αντίστοιχες ώρες ανά ειδικότητα (ΠΕ) στο τρίτο φύλλο εργασίας.

Σημειωτέον ότι οι αριθμοί που έχω βάλει ήδη στα Τμήματα στο πρώτο φύλλο εργασίας είναι ενδεικτικοί. Δεν υπολόγισα επίσης τις 3 επιπλέον ώρες που είναι ακόμη ασαφές αν θα θεωρούνται διδακτικές ή εξωδιδακτικές.

Δείτε το αρχείο