Συνολικοί Πίνακες Εισαγομένων (Πλοιάρχων & Μηχανικών) στις Ακαδημίες (Α.Ε.Ν.) εκπαιδευτικού έτους 2017-2018.

Από το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι την 22 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή τοιχοκολλήθηκαν στα καταστήματα του Υπουργείου (Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2 εντός Λιμένα Πειραιά και Γρ. Λαμπράκη 150) και αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.yen.gr και www.hcg.gr, οι συνολικοί πίνακες εισαγομένων (Πλοιάρχων και Μηχανικών) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) έτους 2017-2018, όπως προβλέπεται από το κεφάλαιο ΙΑ΄ της σχετικής προκήρυξης.

Οι επιτυχόντες πρέπει να παρουσιαστούν για εγγραφή στις Α.Ε.Ν. που έχουν πετύχει όχι αργότερα από την 6η Οκτωβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή.

Όσοι δεν παρουσιαστούν για εγγραφή αποκλείονται της φοίτησης και οι θέσεις τους καταλαμβάνονται από υποψήφιους της δεύτερης γενικής κατηγορίας που δεν εισήχθησαν.

Νεοεισαγόμενοι σπουδαστές που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 26 του κανονισμού σπουδών των Α.Ε.Ν. (ΦΕΚ 1393Β/2000) δύναται να υποβάλουν αιτήσεις για μετεγγραφή εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, στο ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΕΚΝ αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή (Ταχ. Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Τ.Κ. 185 10, Πειραιάς.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή στις Α.Ε.Ν. είναι τα εξής:

α. Αστυνομική ταυτότητα και μια φωτοτυπία της
β. Τέσσερις (4) φωτογραφίες
γ. πρωτότυπο απολυτήριο (εάν δεν έχει κατατεθεί στο (ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΕΚΝ)

Σχετικά Αρχεία