Επιστολή παρέμβασης ΠΟΣΕΕΠΕΑ γοα την τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔01/07/2020 - 09:39 | Author: Newsroom Ipaidia

"Επιστολή παρέμβασης ΠΟΣΕΕΠΕΑ προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ – Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ"

 

ΠΟΣΕΕΠΕΑ

Αξιότιμες,
κυρία Υπουργέ,
κυρία Υφυπουργέ,
κυρία Γενική Γραμματέα.

Σας γνωρίζουμε ότι η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ως δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π., καλύπτει συνδικαλιστικά το Ε.Ε.Π. και το Ε.Β.Π. που υπηρετεί με μόνιμο διορισμό ή ως αναπληρωτές στην Ειδική και Γενική Εκπαίδευση καθώς και στα Κ.Ε.Σ.Υ..

 

Επικοινωνούμε για να διαμαρτυρηθούμε για την επερχόμενη και κατάφωρη αδικία εις βάρος πολλών αναπληρωτών. Με τα νέα δεδομένα η συνολική μοριοδότηση που πραγματοποιήθηκε για τη διεξαγωγή των πινάκων συμπεριλαμβάνει εκπαιδευτική προϋπηρεσία, ακαδημαϊκά και κοινωνικά κριτήρια σύμφωνα με το ν.4589/Τεύχος Α’13/29.01.2019, Άρθρο 57.

 

Με λύπη διαπιστώνεται ότι, παρά τη συμπερίληψη των παραπάνω, δεν άλλαξε ξεκάθαρα ο νόμος των τοποθετήσεων ο οποίος προστάζει, ότι οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών στον εκάστοτε νομό οφείλουν να γίνονται μέσω των οικογενειακών κριτηρίων. Αποτέλεσμα αυτού είναι να διπλομοριοδοτούνται τα κριτήρια τα οποία έχουν ήδη συμπεριληφθεί κατά την έκδοση των πινάκων.

 

Επίσης κατά την υπ. Αριθμ.38310/Ε4/23-3-2020 απόφαση πρόσκλησης των αναπληρωτών ΕΕΠ ΕΒΠ εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ των προκηρύξεων 1ΕΑ/2019 και 2ΕΑ/2019 καιδήλωσης περιοχών προτίμησης διατυπώνεται ξεκάθαρα ότι: «ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:. 2. Η τοποθέτηση των προσλαμβανομένων σε σχολικές μονάδες γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης με βάση τη σειρά στον πίνακα ύστερα από γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου (ΠΥΣΕΕΠ)». Αυτό αποδεικνύει και τη βούληση και αναγνώριση της πολιτείας για την τήρηση της σειράς των πινάκων του ΑΣΕΠ.

 

Σύμφωνα με την επιστολή παρέμβασης της ΠΟΣΕΕΠΕΑ με αρ. Πρωτ.:5/20-01-2020, σχετικά με την υπό ψήφιση τροπολογία “Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης", όπως κατατέθηκεπρος την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ, η θέση της Ομοσπονδίας και των προέδρων των πρωτοβάθμιων συλλόγων της, ως προς το μείζον θέμα της τοποθέτησης των διορισθέντων ΕΕΠ-ΕΒΠ ήταν εκείνη να πραγματοποιηθεί με βάση τη σειρά κατάταξης των νεοδιοριζόμενων στους αξιολογικούς πίνακες. Ανάλογη είναι η θέση της Ομοσπονδίας και για τους αναπληρωτές.

 

Τα Π.Δ. που προβλέπουν τις τοποθετήσεις σε σχολικές μονάδες βασίζονται σε κριτήρια παλιότερων νόμων διορισμών, όπου δεν μοριοδοτούνταν τα κοινωνικά κριτήριασε αντίθεση με τον νόμο 4589/2019. Θεωρούμε ότι οι τοποθετήσεις θα πρέπει να γίνουν αποκλειστικά βάση της σειράς κατάταξης στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες και των δηλωθεισών προτιμήσεων, όπως προβλέπεται στον νόμο 4589/19, άρθρο 62 παρ. 4 και χωρίς να διπλομοριοδοτούνται άλλα κριτήρια».

 

Σε καμία πρόσληψη άλλου τομέα, πέρα από του Παιδείας, μέχρι στιγμής δεν υπολογίζεται το ίδιο κριτήριο για δεύτερη φορά. Αξίζει να σημειωθεί πως τα κοινωνικά κριτήρια που ίσχυαν για τις προσλήψεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, συμπεριλαμβάνονταν στο σύνολό τους μόνο ως προς την πρόταξή τους στις τοποθετήσεις σε σχολικές μονάδες και δε μοριοδοτούνταν αναλυτικά όπως συνέβη τώρα κατά την κατάταξη τους στους πίνακες αναπληρωτών.

 

Σε κάθε προκήρυξη του ΑΣΕΠ, κάθε διοριστέος ή προς πρόσληψη τοποθετείται σε διαθέσιμη θέση βάσει της κατάταξής του στον πίνακα. Κοινώς η πρακτική διπλομοριοδότησης σημαίνει καταστρατήγηση του πίνακα τόσο στους ΕΕΠ-ΕΒΠ, όσο και στους εκπαιδευτικούς. Μάλιστα,η διπλομοριοδότηση αδικεί συναδέλφους που είτε δεν μπορούν να παντρευτούν και να αποκτήσουν παιδιά, είτε απλά δε θέλουν. Η τοποθέτηση των άγαμων και άτεκνων συναδέλφων ύστερα από τους έγγαμους, πέρα από κοινωνική αδικία, αποτελεί προσβολή στην ανθρώπινη αυτοδιάθεση.

 

Πιστεύοντας στις ίσες ευκαιρίες για όλους τους εκπαιδευτικούς- ΕΕΠ/ΕΒΠ ζητάμε εφόσον κρίνεται απαραίτητο μεταξύ δύο διαδοχικών φάσεων να μπορεί να υπάρχει η λεγόμενη «θεραπεία θέσεως» για να μπορεί να καλυφθεί το σύνολο των σχολικών μονάδων καθώς και εφόσον ο εκάστοτε συνάδελφος φέρει σοβαρά θέματα υγείας εκείνος, το παιδί του ή ο/η σύζυγός του βάση του άρθρου 108 ν. 4574/2018 ΦΕΚ 102/Α/12-06-18 (όπως η ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας και άλλων σοβαρών παθήσεων) να προηγείται, εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος κολλήματος, των τοποθετήσεων.

 

Καταγγέλλουμε την καταστρατήγηση του αξιολογικού πίνακα μέσω των οριστικών τοποθετήσεων σε σχολεία. Το ΑΣΕΠ μοριοδότησε κοινωνικά κριτήρια και ακαδημαϊκά προσόντα και μετέφερε προϋπηρεσία από κλάδο σε κλάδο, καθιστώντας τουλάχιστον ξεπερασμένα τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα του 1996.

 

Σας καλούμε να αναλογιστείτε τις συνέπειες και να επιληφθείτε του ζητήματος, αποκαθιστώντας και εδραιώνοντας ίσα δικαιώματα για όλους, στην διαδικασία τοποθέτησης εκπαιδευτικών, ΕΕΠ, ΕΒΠ.

 

Ζητάμε, εφόσον προνοεί ο νόμος πλέον συνολικά για όλα τα κριτήρια να επαναδιατυπωθεί ο σχεδιασμός των τοποθετήσεων, ώστε να μη λειτουργεί αθροιστικά και δημιουργεί κοινωνικές ανισότητες.

 

Ως ΠΟΣΕΕΠΕΑ δηλώνουμε απερίφραστα ότι δεν θα επιτρέψουμε καμία τέτοιου είδους αλλαγή για τους αναπληρωτές ΕΕΠ-ΕΒΠ, καμία είσοδο νέων κριτηρίων, καμία επαναμοριοδότηση – διπλομοριοδότηση,καμία καταστρατήγησηκατάταξης και τέλος κανενός άνομου και δια της πλαγία οδού ξεκλειδώματος των πινάκων.

 

Επιφυλασσόμαστε κάθε νόμιμου δικαιώματος των συναδέλφων, ακόμη και να ακολουθήσουμε τη νομική οδό και ζητάμε αδιαπραγμάτευτα, την τοποθέτηση με βάση τη σειρά κατάταξης στους πίνακες των αναπληρωτών απευθείας σε σχολεία και ΚΕΣΥ όπως συνέβαινε για τους ΕΕΠ-ΕΒΠ μέχρι σήμερα.

  • Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ 2020 2021: Κάντε τις αιτήσεις εδώ

  Το ipaidia.gr στο google news

  Τελευταίες Ειδήσεις

  Ειδήσεις και εκτιμήσεις για τις βάσεις 2020

  • ideascentral

   europalso