Επιστολή εκπαιδευτικών πτυχιούχων Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος για τις αναθέσεις μαθημάτων

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔14/05/2018 - 15:16 | Author: Newsroom Ipaidia

Α) Πριν την νέα ενοποίηση ειδικοτήτων και τις νέες οι εκπαιδευτικοί πτυχιούχοι Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (ΑΕΙ) (ΠΕ14.05) σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις 118842/Γ2/17-09-2008 (ΦΕΚ 1984 Β΄),  182667/Δ2/ 19-11-2015 (ΦΕΚ 2499 Β΄), 94588/Δ2/ ΦΕΚ 1670/Β΄/10-06-2016 και 136680/Δ2/1-9-2016  (ΦΕΚ 2758/Β΄) είχαν τις αναθέσεις παρακάτω μαθημάτων:

i)στο Γυμνάσιο

1)Τεχνολογία-Α΄ Ανάθεση

2) Βιολογία: Β΄ Ανάθεση

3) Οικιακή Οικονομία: Β΄ Ανάθεση

4) Γεωγραφία  ως Γ΄ Ανάθεση.

ii)στο Γενικό Λύκειο

5) Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων Α΄ Ανάθεση

6) Ερευνητικές εργασίες Α΄ Ανάθεση

7) Βιολογία Β΄ Ανάθεση

Με τις νέες αναθέσεις όπως ορίζονται στην υπ’ αρ. 67818/Δ2/4-5-2018 Υπουργική Απόφαση του ΥΠΕΘ (ΦΕΚ 1544/Β΄), οι εκπαιδευτικοί Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος έχουν ανάθεση στο Γυμνάσιο το μάθημα της Τεχνολογίας ενώ στο Λύκειο δεν έχουν κανένα μάθημα ως ανάθεση. Να επισημάνουμε, όπως προκύπτει άλλωστε και από τα παραπάνω, ότι από τα 7 μαθήματα που είχαν ανάθεση στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο μέχρι σήμερα, με την νέα Υπουργική Απόφαση παραμένει ως ανάθεση  μόνο 1 μάθημα.

Για το λόγο αυτό σας αποστέλλουμε επιστολή στην οποία αναφέρουμε  αναλυτικά στοιχεία για την εκπαιδευτική επάρκεια των συναδελφων μας δασολόγων και παρακαλούμε :

 

Να τροποποιηθεί η Υπουργική Απόφαση,  έτσι ώστε να  δοθούν

ως ανάθεση τα μαθήματα που δίδασκαν μέχρι σήμερα ως εκπαιδευτικοί ΠΕ88-πτυχιούχοι Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα ζητάμε :

• την άμεση τροποποίηση των αναθέσεων του μαθήματος της Βιολογίας στο Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο, ως Β΄ Ανάθεση στους πτυχιούχους Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

·  την άμεση τροποποίηση των αναθέσεων του μαθήματος Γεωλογίας και Διαχείριση Φυσικών πόρων ως Α΄ Ανάθεση στους πτυχιούχους Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

· την άμεση τροποποίηση των αναθέσεων του μαθημάτων Γεωγραφίας και Οικιακής Οικονομίας σε Β΄Ανάθεση στους πτυχιούχους Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ

Loading...


  • europalso   ideascentral