Το ινστιτούτο Cervantes ανακοίνωσε επίσημα την ανάρτηση των αποτελεσμάτων DELE 11/2013 Tα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί από τις 14/2/2014 Στην ιστοσελίδα των διπλωμάτων diplomas.cervantes.es/ ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα DELE της εξεταστικής Νοεμβρίου 2013.