Η λήξη υποβολής των αιτήσεων είναι η 10 Μαΐου 2013

To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΚΠΑ), στο πλαίσιο του προγράμματος με Κ.Ε. 11503 οργανώνει τα ακόλουθα Επιμορφωτικά Προγράμματα:

SocialMedia: Κάνοντας τα πρώτα Βήματα – Υλοποιώντας την Στρατηγική της αξιολόγησης, 12 ώρες. (κωδ. SMED)

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ως στόχο την αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην υλοποίηση προγραμμάτων αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού.

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, 20 ώρες. (κωδ. INOV)

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ως στόχο την παρουσίαση και ανάπτυξη της μεθοδολογίας υλοποίησης καινοτόμων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στον χώρο της διδακτικής της επιχειρηματικότητας.

Τα Επιμορφωτικά Προγράμματα απευθύνεται σε :

  • Εκπαιδευτές – Καθηγητές – Εισηγητές Προγραμμάτων Κατάρτισης
  • Εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Εκπαιδευτές και Στελέχη Συνεχιζόμενης Κατάρτισης και Δια βίου Μάθησης
  • Παιδαγωγούς, Συμβούλους Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
  • Φοιτητές όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων οι οποίοι θα απασχοληθούν στο χώρο της εκπαίδευσης.
  • Γονείς και ανθρώπους που δεν σχετίζονται με το χώρο της εκπαίδευσης επαγγελματικά αλλά ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γνώσεις στον τομέα του σεμιναρίου