Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ και Κυρία Υφυπουργέ,Τον Σεπτέμβριο του 2016 τέθηκε σε εφαρμογή ο νόμος  υπ’ αριθμ. 4415/2016, σύμφωνα με τον οποίο στο Άρθρο 16, παράγραφος 12, αν ο εκπαιδευτικός κατά την διάρκεια της απόσπασής του δεν παρέχει διδακτικό έργο πέραν του διμήνου η παροχή του επιμισθίου διακόπτεται. Ο Νόμος αυτός εφαρμόστηκε και στις περιπτώσεις εκπαιδευτικών που βρισκόντουσαν σε άδειες μητρότητας.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.

ΒΟΡΕΙΑΣ ΡΗΝΑΝΙΑΣΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ

VEREIN DER GRIECHISCHEN ERZIEHER IN NRW E.V.

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:

  • Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο 3488/2006 η περικοπή του επιμισθίου στην παραπάνω περίπτωση συνιστά διάκριση λόγω φύλου και λόγω γονικής άδειας ανατροφής παιδιού και αντίκειται στην εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όπως κατοχυρώνεται από τη νομοθεσία. Συγκεκριμένα, ο νόμος 3488/2006 (άρθρο 4 παρ. 1) απαγορεύει κάθε μορφής άμεση ή έμμεση διάκριση λόγω φύλου, σε συσχετισμό ιδίως με την οικογενειακή κατάσταση, σε όλους τους τομείς που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του, στους οποίους περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι αμοιβές, οι όροι και συνθήκες εργασίας. Σύμφωνα, δε, με το άρθρο 5 παράγραφος 3, περίπτωση δ, «Τυχόν λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση γυναίκας λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας, κατά την έννοια των Προεδρικών Διαταγμάτων 176/1997 και 41/2003, ή γονέων λόγω γονικής άδειας ανατροφής ή λόγω άδειας φροντίδας παιδιού, συνιστά διάκριση κατά την έννοια του παρόντος νόμου». Σύμφωνη γνώμη έχει κι ο Συνήγορος του Πολίτη, ο οποίος με σχετικό έγγραφο (Α.Π. 245820/53539/2018) έχει γνωστοποιήσει τη θέση του στο αρμόδιο υπουργείο.
  • Στο νόμο υπ’ αριθμ. 4327/2015, ο οποίος είναι ακόμα σε ισχύ, και πιο συγκεκριμένα στο Άρθρο 17/ παράγραφος 7 αναφέρεται ότι ” …  διδακτική υπηρεσία, λογίζεται …  β) οι άδειες κύησης, λοχείας και ανατροφής τέκνου…”.

Η σύνδεση του επιμισθίου με το διδακτικό έργο είναι ατυχής. Το ειδικό επιμίσθιο καταβάλλεται για την αντιμετώπιση των ειδικών συνθηκών διαβίωσης σε κάθε χώρα, για αυτό και διαφέρει από χώρα σε χώρα και όχι για το διδακτικό τους έργο.  Κριτήριο λοιπόν για την παροχή του, θα έπρεπε να είναι η διαμονή των εκπαιδευτικών στην χώρα απόσπασης κατά το διάστημα λειτουργίας των σχολικών μονάδων,

  • διάστημα που ταυτόχρονα συμπίπτει με την παρεχόμενη άδεια, κάτι που προβλέπεται από την κοινή Υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) 2/12870/ΔΕΠ/2016- ΦΕΚ 1740/Β/15-6-2016.

Κλείνοντας θα θέλαμε να τονίσουμε το οξύμωρο που προκύπτει από την πρόθεση του κ. Πρωθυπουργού να καταβάλλει εφάπαξ το ποσό των 2000 ευρώ για κάθε παιδί που θα γεννηθεί μέσα στο 2020, στο πλαίσιο στήριξης της ελληνικής οικογένειας και αντιμετώπισης της υπογεννητικότητας που μαστίζει τη χώρα, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζει να εφαρμόζεται η μη καταβολή ειδικού επιμισθίου στις μητέρες που βρίσκονται σε άδεια μητρότητας όντας αποσπασμένες στο εξωτερικό,  ενέργεια που αποδεδειγμένα αποθαρρύνει έως και αποτρέπει τον οικογενειακό προγραμματισμό αυτών των οικογενειών.

Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητάμε από το υπουργείο την επανεξέταση του θέματος και την επαναφορά της καταβολής του επιμισθίου με αναδρομική ισχύ στις αποσπασμένες στο εξωτερικό εκπαιδευτικούς, οι οποίες βρίσκονται  σε άδειες μητρότητας-ανατροφής.