Στο πλαίσιο του προγράμματος eTwinning, η ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (ΕΥΥ) eTwinning επαναπροκηρύσσει την κάλυψη θέσεωνγια το εθελοντικό σώμα εκπαιδευτικών –«πρεσβευτών»

της δράσης ηλεκτρονικής αδελφοποίησης σχολείων eTwinning, για την περίοδο 01/05/2020 έως 31/12/2020 στις περιοχέςευθύνης οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί βάσει των ανωτέρω (1) και (2) σχετικών εγγράφων.

Η συμμετοχή στο σώμα πρεσβευτών είναι εθελοντική και δεν προβλέπεται αμοιβή.

1.Θητεία: Από 01/05/2020 έως 31/12/2020.

2.Πλήθος θέσεων: Δύο(2), με γεωγραφική κατανομή η οποία περιγράφεται στηνενότητα «Κατανομή θέσεων ανά Διευθύνσεις Εκπαίδευσης».

3.Καθήκοντα –Αρμοδιότητες:•Διεξαγωγή και αξιολόγηση τουλάχιστον έξι (6) ημερίδων ή/και τηλεκπαιδεύσεων