– 29/9: Τα σημερινά θέματα των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Α.Ο.Θ.)

Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ

Μηχανές εσωτερικής Καύσης ΙΙ (ΜΕΚ ΙΙ)

Σύγχρονες Γεωργικές επιχειρήσεις