Η Βουλευτής Σοφία Ασημακοπούλου ρωτά για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί προκειμένου το ΕΠΑΛ της Σύρου να μην χαρακτηριστεί ως .

Ακολουθεί η Ερώτηση

ΘΕΜΑ: “Προβλήματα από τη μετατροπή του “ΕΠΑ.Λ.” Σύρου σε Πρότυπο Σχολείο”

Κυρία Υπουργέ,

Με βάση την παράγραφο 1, του άρθρου 18, του ν.4763/2020, στην Α΄ τάξη των «Π.ΕΠΑ.Λ.» εισάγονται απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης με βάση τον βαθμό του απολυτήριου τίτλου τους. Για τον λόγο αυτό, η επικείμενη μετατροπή του «ΕΠΑ.Λ.» Σύρου σε Πρότυπο Σχολείο θα δημιουργήσει πλείστα προβλήματα στη μαθητική και τοπική κοινωνία, καθώς, μεγάλος αριθμός μαθητών θα χάσει το δικαίωμα της επιλογής φοίτησης στο συγκεκριμένο «ΕΠΑ.Λ.».

Να ληφθεί υπόψη ότι, δεν υπάρχει άλλο «ΕΠΑ.Λ.» στο νησί, εκτός από ένα εσπερινό ειδικό «ΕΠΑ.Λ.» (με μοναδική διδασκόμενη ειδικότητα: «Μηχανικοί Εμπορικού Ναυτικού»), που σημαίνει ότι, όποιες μαθήτριες και όποιοι μαθητές δεν επιθυμούν να επιλέξουν αυτή την ειδικότητα, θα αναγκαστούν να στραφούν σε ιδιωτικά «ΕΠΑ.Λ.» ή να μετακινηθούν εκτός Σύρου.

Προφανώς, όσες και όσοι δεν έχουν την σχετική οικονομική δυνατότητα, θα ακυρώσουν κάποια από τα μελλοντικά τους επαγγελματικά σχέδια. Να σημειωθεί, επίσης ότι, οι μέχρι τώρα επιλογές σας, έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τον τίτλο του νόμου 4823/2021: «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», δεδομένου ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, κατά την τρέχουσα σχολική περίοδο, οι αποφάσεις σας δεν έλαβαν υπόψη την γνώμη των εκπαιδευτικών για τη μετατροπή των σχολείων σε πρότυπα, αφού οι εν λόγω δεν ρωτήθηκαν καν.

Επίσης, παρά το ότι οι νόμοι προβλέπουν ότι η τοποθεσία των σχολείων είναι κριτήριο για τη μετατροπή ενός σχολείου σε πρότυπο ή πειραματικό (παράγραφος 2.δ., του άρθρου 18, του ν.4763/2020 και παράγραφος 1.δ., του άρθρου 13, του ν.4692/2020), δεν φαίνεται να λαμβάνετε υπόψη το ανωτέρω προβλεπόμενο (όπως π.χ. 26ο Γυμνάσιο Αθηνών, «ΕΠΑ.Λ.» Σύρου).

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται η κ. Υπουργός:
1. Προτίθεσθε να προβείτε άμεσα σε ενέργειες, προκειμένου το ΕΠΑ.Λ. της νήσου Σύρου να μην χαρακτηριστεί ως «Πρότυπο», επειδή είναι το μοναδικό στο νησί, ούτως ώστε, οι μαθητές του νησιού να έχουν πρόσβαση σε ειδικότητες που επιθυμούν για την πραγματοποίηση του επαγγελματικού τους οράματος, χωρίς να χρειάζεται να μετακομίσουν από την Σύρο;

2. Πιστεύετε ότι η ενίσχυση του βαθμού αυτονομίας των μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης, με ενεργό ρόλο των εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας (παράγραφος 1β, του άρθρου 18, του ν.4763/2020) μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τα πρότυπα «ΕΠΑ.Λ.»;

3. Προτίθεσθε να εξειδικεύσετε το κριτήριο «τοποθεσία των σχολείων» στις διατάξεις των προαναφερόμενων νόμων (παράγραφος 2.δ., του άρθρου 18, του ν.4763/2020 και παράγραφος 1.δ., του άρθρου 13, του ν.4692/2020) ;